Luật thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ mới nhất, thủ tục thay mặt đứng tên 1 hoặc nhiều người | PropertyxReal

Luật thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ mới nhất, thủ tục thay mặt đứng tên 1 hoặc nhiều người | Propertyxreal

Bao nhiêu tuổi được thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ? đạt được ủy quyền thay mặt đứng tên? Vợ, chồng ai thay mặt đứng tên? Thủ tục thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ 1 người, 2 hay nhiều người.

Pháp luật thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ mới nhất quy định yếu tố người thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ có quyền gì, sổ đỏ chính chủ thay mặt đứng tên 1 người, 2 người, 3 người hay nhiều hơn đạt được không? Các quy định thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ của việt kiều, người nước, ủy quyền thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ, bao nhiêu tuổi được thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ, sổ đỏ chính chủ hộ gia đình, một người được thay mặt đứng tên bao nhiêu sổ đỏ chính chủ…

Nhà đất ancu.me sẽ giải đáp, tư vấn quy định về luật thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ mới nhất lúc này để nắm được và tiến hành đúng các quy trình, thủ tục ghi tên sổ đỏ chính chủ, đảm bảo quyền lợi của người thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ tốt nhất dưới đây:

Giải đáp tất cả quy định quyền lợi, luật đứng tên sổ đỏ mới nhất

Giải đáp toàn bộ tổng thể quy định quyền lợi, luật thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ mới nhất

1. Người thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ có quyền gì?

Theo quy định pháp luật: Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và tài sản khác gắn liền với đất (tên gọi chính thức đầy đủ từ năm 2009 và gọi tắt là Giấy ghi nhận) được xem là chứng từ có mức giá trị pháp lý để nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và tài sản khác gắn liền với đất.

“Giấy ghi nhận” có nhiều tên gọi không giống nhau như: Giấy ghi nhận Nhà Đất Bất Động Sản hay nhiều tên gọi khác theo từng thời kỳ như: Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất; Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà tại và quyền sử dụng đất ở hay thường gọi nhất là sổ đỏ chính chủ, sổ hồng.

Theo quy định giấy ghi nhận này có thể được ghi tên dưới hai hình thức đó là: sổ đỏ chính chủ hộ gia đình và sổ đỏ chính chủ ghi tên cá nhân/tổ chức triển khai (nếu là tổ chức triển khai, doanh nghiệp là chủ sở hữu)

Việc ghi nhận tên của cá nhân, tổ chức triển khai hay sổ đỏ chính chủ ghi hộ gia đình trong giấy ghi nhận được xem là căn cứ xác lập và bảo vệ quyền cho người sử dụng đất. Hay nói cách khác đây là căn cứ chứng minh chủ sở hữu Nhà Đất Bất Động Sản là ai, bảo vệ quyền lợi cho chủ sở hữu Nhà Đất Bất Động Sản hợp pháp trong yếu tố sử dụng và định đoạt tài sản đó.

Quy định người đứng tên sổ đỏ, sổ hồng có quyền lợi gì

Quy định người thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ, sổ hồng có quyền lợi gì

Theo quy định chủ sở hữu nhà đất hợp pháp là sẽ là người thay mặt đứng tên trong sổ đỏ chính chủ, sổ hồng và người thay mặt đứng tên trong sổ đỏ chính chủ có quyền gì? Pháp luật xác lập người thay mặt đứng tên quyền sử dụng đất có những quyền lợi được ghi nhận tại:

Điều 166 Luật Đất đai quy định về quyền chung của người sử dụng đất:

“1. Được cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Hưởng thành quả lao động, kết quả góp vốn đầu tư trên đất.

3. Hưởng các quyền lợi do khu công trình của Nhà nước phục vụ việc bảo vệ, tôn tạo đất nông nghiệp.

4. Được Nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ trong việc tôn tạo, bồi bổ đất nông nghiệp.

5. Được Nhà nước bảo lãnh khi người khác xâm phạm quyền, quyền lợi hợp pháp về đất đai của mình.

6. Được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật này.

7. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình và những hành vi khác vi phạm pháp luật về đất đai.”

Điều 10 Luật nhà tại năm trước ghi nhận về Quyền của chủ sở hữu nhà tại và người sử dụng nhà tại gồm có:

“1. Đối với chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì có các quyền sau đây:

a) Có quyền bất khả xâm phạm về nhà ở thuộc sở hữu hợP. pháP. của mình;

b) Sử dụng nhà tại vào mục tiêu để ở và các mục tiêu khác mà luật không cấm;

c) Được cấp Giấy ghi nhận riêng với nhà tại thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình theo quy định của Luật này và pháP. luật về đất đai;

d) Bán, chuyển nhượng hợP. đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua, tặng cho, đổi, để thừa kế, thế chấp ngân hàng, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ, uỷ quyền quản lý nhà tại; trường hợP. tặng cho, để thừa kế nhà ở cho các đối tượng không thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì các đối tượng này chỉ được hưởng giá trị của nhà ở đó;

đ) Sử dụng chung các khu công trình tiện ích công cộng trong khu nhà tại đó theo quy định của Luật này và pháP. luật có tương quan.

Trường hợp là chủ sở hữu nhà chung cư thì có quyền sở hữu, sử dụng chung riêng với phần sở hữu chung của nhà chung cư và các khu công trình hạ tầng sử dụng chung của khu nhà chung cư đó, trừ các khu công trình được xây dựng để Marketing TM hoặc phải chuyển nhượng ủy quyền bàn giao cho Nhà nước theo quy định của pháP. luật hoặc theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng mua và bán, hợp đồng thuê mua nhà tại;

e) Bảo trì, tôn tạo, phá dỡ, xây dựng lại nhà tại theo quy định của Luật này và pháP. luật về xây dựng;

g) Được bồi thường theo quy định của luật khi Nhà nước phá dỡ, trưng mua, trưng dụng nhà tại hoặc được Nhà nước thanh toán theo giá thị trường khi Nhà nước mua trước nhà tại thuộc sở hữu hợp pháp của mình vì mục đích quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấP., phòng, chống thiên tai;

h) Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối với các hành vi vi phạm quyền sở hữu hợP. pháP. của mình và các hành vi khác vi phạm pháP. luật về nhà ở.”

Như vậy, về cơ bản người thay mặt đứng tên trong sổ đỏ chính chủ, sổ hồng có những quyền của chủ sở hữu tài sản là Nhà Đất Bất Động Sản gồm có: Sử dụng và định đoạt (mua và bán, cho thuê, chuyển nhượng ủy quyền, tặng cho, để lại thừa kế…) theo quy định của pháp luật.

2. Quy định pháp luật về thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ mới nhất

Nguyên tắc ghi tên, xác lập người thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ

lúc này yếu tố: quy định về thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ, Ghi giấy ghi nhận quyền sử dụng đất thay mặt đứng tên ai, … là yếu tố được nhà nước quy định rõ ràng các trường hợp điều kiện kèm theo thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ nhà đất để bảo vệ quyền lợi và phát sinh tranh chấp.

Đồng thời, yếu tố người thay mặt đứng tên nhà đất là ai, ghi tên những người dân nào, có nhiều mâu thuẫn khi bố mẹ chồng đòi thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ hay anh em, vợ chồng trong việc ghi tên người trên sổ đỏ chính chủ, sổ hồng khi làm sổ, hay sổ đỏ chính chủ ghi tên các thành viên trong gia đình, mua nhà đất thay mặt đứng tên người nào vợ hoặc chồng, thay mặt đứng tên con…

Dưới đây là những nguyên tắc quy định của pháp luật về thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ mới nhất cần biết trước lúc làm thủ tục nhận chuyển nhượng ủy quyền, mua và bán, tặng cho khi cấp phép mới hoặc sửa đổi, thay thế sổ:

Các quy định về đứng tên sổ đỏ theo luật hiện hành

Các quy định về thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ theo luật hiện hành

Điều 98 Luật đất đai 2013 quy định về nguyên tắc cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và tài sản khác gắn liền trong số đó yếu tố ghi tên trong giấy ghi nhận như sau:

Thứ nhất, thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà tại, tài sản khác gắn liền với đất thì sổ đỏ chính chủ, sổ hồng phải ghi đầy đủ tên của toàn bộ tổng thể những người dân có quyền sở hữu chung Nhà Đất Bất Động Sản đó và cấp cho từng người 01 Giấy ghi nhận trừ trường hợp các đồng sở hữu thay mặt đứng tên chung sổ đỏ chính chủ yêu cầu chỉ cấp chung 1 giấy ghi nhận và trao cho một người người đại diện thay mặt thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ sở hữu sổ, Các đồng sở hữu thay mặt đứng tên sổ vẫn đang còn quyền sử dụng, định đoạt ngang nhau theo thỏa thuận hợp tác.

Thứ hai, mua nhà đất thay mặt đứng tên vợ được không? Giấy ghi nhận – sổ hồng, sổ đỏ chính chủ nếu là tài sản chung của vợ và chồng thì sổ đỏ chính chủ mang tên cả vợ và chồng trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận hợp tác chỉ 1 người vợ hoặc chồng thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ.

Thứ ba, nếu Nhà Đất Bất Động Sản là tài sản chung mà sổ đỏ chính chủ thay mặt đứng tên 1 người thì được phép cấp đổi sổ đỏ chính chủ mang tên cả vợ và chồng nếu có yêu cầu. Do đó, quy định luật về thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ là ai sẽ cơ bản tuân theo những nguyên tắc xác lập người thay mặt đứng tên trong giấy ghi nhận theo nguyên tắc Nhà Đất Bất Động Sản thuộc sở hữu của một người thì ghi tên 1 người.

Nếu sở hữu của 2, 3, hay nhiều người thì sẽ ghi tên các đồng sở hữu và có quyền ngang nhau trong định đoạt và sử dụng, lợi nhuận theo sở hữu chung hợp nhất từng phần, trừ các trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác. cho nên vì vậy, khi làm Giấy ghi nhận có thể sổ đỏ chính chủ thay mặt đứng tên 1 người, 2 người, 3 người hoặc nhiều hơn dưới dạng đồng sở hữu.

Tìm hiểu thêm các quy định Mua nhà sổ chung để nắm rõ thủ tục và bảo vệ quyền lợi khi thanh toán giao dịch.

Quy định nhiều người cùng đứng tên sổ đỏ, sổ hồng ai được cầm sổ

Quy định nhiều người cùng thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ, sổ hồng ai được cầm sổ

Bao nhiêu tuổi được thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ?

kế bên yếu tố ghi tên ai vào sổ đỏ chính chủ hay ai có quyền được thay mặt đứng tên trong đỏ đỏ, sổ hồng thì rất nhiều người cũng quan tâm tới điều kiện kèm theo bao nhiêu tuổi thì được thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ nhà đất, trẻ nhỏ đạt được thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ không?…

lúc này, yếu tố độ tuổi thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ nhà đất là mấy, tuổi, trẻ nhỏ thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ được hay không pháp luật không quy định. thế nên, người làm thủ tục xin cấp và cấp sổ đỏ chính chủ không cần quan tâm tới yếu tố như: trẻ nhỏ, 15, 17, 18 hay người dưới 18 tuổi đạt được thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ, thậm chí là người tinh thần đạt được thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ không. Việc cần quan tâm đó là xem xét quyền và năng lực hành vi dân sự của người tiến hành làm thủ tục  xin cấp, cấp đổi sổ đỏ chính chủ có đủ hay không.

– Theo quy định tại khoản 1 Điều 97 Luật Đất đai 2013 thì sổ đỏ chính chủ được cấp cho người dân có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất (chủ sở hữu Nhà Đất Bất Động Sản) thuộc đối tượng quy định tại Điều 5 Luật Đất đai 2013 gồm có Hộ gia đình, cá nhân; doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước.

– Điểm a khoản 1 Thông tư 23/năm trước/TT-BTNMT quy định khi khi ghi tin tức về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp sổ đỏ chính chủ riêng với cá nhân trong nước ghi tên trong sổ đỏ chính chủ là: “Ông” (hoặc “Bà”), tiếp sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân (nếu có), địa chỉ thường trú. trong số đó, giấy tờ nhân thân là:

 • Giấy chứng minh nhân dân (thẻ căn cước) thì ghi: “CMND số:…”;
 • Nếu là Giấy chứng minh quân đội nhân dân thì ghi “CMQĐ số:…”;
 • Nếu trường hợp chưa có CMND/thẻ căn cước thì ghi “Giấy khai sinh số….”;

Quy định bao nhiều tuổi được đứng tên sổ đỏ, sổ hồng

Quy định bao nhiều tuổi được thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ, sổ hồng

Theo quy định trên thì không còn giới hạn về độ tuổi nên nếu muốn cho con thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ kể cả trường hợp sẻ sơ sinh vẫn hoàn toàn có thể sở hữu tài sản là Nhà Đất Bất Động Sản (thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ) khi đó là tài sản được tặng cho, thừa kế di sản thừa kế nếu người đại diện thay mặt đồng ý thì vẫn được thay mặt đứng tên trên sổ đỏ chính chủ ngay thời khắc nhận thừa kế, tặng cho cả khi chưa đủ 18 tuổi).

Khi tiến hành thủ tục thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ (làm sổ đỏ chính chủ, sổ hồng) riêng với những trường hợp dưới 18 tuổi thì những đối tượng này sẽ không trực tiếp tiến hành các thủ tục mà sẽ cần thông qua người đại diện thay mặt theo pháp luật do chưa đủ năng lực hành vi dân sự để thanh toán giao dịch dân sự.

Một người được thay mặt đứng tên bao nhiêu sổ đỏ chính chủ?

Theo quy định tại Điều 205 BLDS quy định về: Sở hữu riêng và tài sản thuộc sở hữu riêng như sau:

“1. Sở hữu riêng là sở hữu của một cá nhân hoặc một pháp nhân.

2. Tài sản hợp pháp thuộc sở hữu riêng không bị hạn chế về số lượng, giá trị.”

Căn cứ vào quy định trên thì 1 người dân có thể thay mặt đứng tên bao nhiêu/mấy sổ đỏ chính chủ sẽ không còn giới hạn. Vì vậy, có thể 1 người thay mặt đứng tên 2 sổ đỏ chính chủ, 3 sổ hay nhiều hơn với giá trị tài sản bao nhiêu đều được pháp luật ghi nhận và bảo lãnh bằng cách cấp “Giấy ghi nhận”.

Tuy nhiên, việc sở hữu thay mặt đứng tên nhiều Nhà Đất Bất Động Sản là đất đai phải đảm bảo nằm trong hạn mức sử dụng đất theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh tại thời khắc sở hữu đất đai. Nếu sở hữu tổng diện tích quy hoạnh đất vượt quá hạn mức sử dụng đất tại một tỉnh thì sẽ không được thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ thêm phần đất vượt hạn mức tại tình đó. Tuy nhiên nếu vượt hạn mức sử dụng đất tại tỉnh này vẫn đang còn thể mua, nhận thừa kế… là thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ ở những tỉnh/TP khác chưa vượt hạn mức.

Quy định ủy quyền thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ hợp pháp hay không?

lúc này, yếu tố thay mặt đứng tên dùm nhà đất trong giấy tờ sổ đỏ chính chủ rất phổ biến nhằm che dấu quyền sở hữu Nhà Đất Bất Động Sản rất phổ biến. thật nhiều người mua mảnh đất nền nhờ người khác thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ dùm và giữa hai bên có sử dụng mẫu giấy ủy quyền thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ nhà đất hay thông qua hợp đồng ủy quyền thay mặt đứng tên quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, yếu tố ủy quyền thay mặt đứng tên trên sổ đỏ chính chủ hay nhờ người thay mặt đứng tên hộ sổ đỏ chính chủ đạt được pháp luật thừa nhận và đảm bảo quyền sở hữu tài sản của người chủ sở hữu thực sự khi tài sản thay mặt đứng tên một người khác, nhờ người khác thay mặt đứng tên trên đất, lúc mua nhà có hợp pháp?

Theo quy định về ủy quyền thì: Hợp đồng ủy quyền bản chất là sự thỏa thuận hợp tác các bên mà bên được ủy quyền sẽ tiến hành việc làm nhân danh bên ủy quyền và được trả thù lao. Do đó, đối tượng của ủy quyền phải là việc làm.

Vì vậy, việc ủy quyền thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ là không đúng quy định của pháp luật. Bởi thay mặt đứng tên quyền sở hữu nhà đất không phải là việc làm mà đây là ghi nhận bảo lãnh của nhà nước riêng với người dân có tên trong giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất, xác lập trách nhiệm trách nhiệm và quyền lợi của người thay mặt đứng tên trong giấy tờ nhà đất.

Tại Thông tư 23/năm trước/TT-BTNMT ngày 19/05/năm trước hướng dẫn tiến hành các quy định về Giấy ghi nhận phải thể hiện rõ tin tức về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là cá nhân/tổ chức triển khai, Doanh Nghiệp (doanh nghiệp), hộ gia đình ngay tại trang 1 của mẫu giấy. rõ ràng và đơn cử theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 23/năm trước/TT-BTNMT quy định cách ghi tên người thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ, sổ hồng như sau:

“1. Ghi tin tức về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy ghi nhận theo quy định sau:

a) Cá nhân trong nước thì ghi “Ông” (hoặc “Bà”), tiếp sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân (nếu có), địa chỉ thường trú. Giấy tờ nhân thân là Giấy chứng minh nhân dân thì ghi “CMND số:…”; trường hợp Giấy chứng minh quân đội nhân dân thì ghi “CMQĐ số:…”; trường hợp chưa có Giấy chứng minh nhân dân thì ghi “Giấy khai sinh số….”;

b) người việt nam Nam định cư ở thế giới được sở hữu nhà tại tại Việt Nam, cá nhân thế giới được sở hữu nhà tại theo quy định thì ghi “Ông” (hoặc “Bà”), tiếp sau đó ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, giấy tờ nhân thân ghi “Hộ chiếu số:…, nơi cấp:…, năm cấp:…”; địa chỉ ĐK thường trú của người đó ở Việt Nam (nếu có);

c) Hộ gia đình sử dụng đất thì ghi “Hộ ông” (hoặc “Hộ bà”), tiếp sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số của giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia đình như quy định tại Điểm a Khoản này; địa chỉ thường trú của hộ gia đình. Trường hợp chủ hộ gia đình không còn quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người đại diện thay mặt là thành viên khác của hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình.

Trường hợp chủ hộ gia đình hay người đại diện thay mặt khác của hộ gia đình có vợ hoặc chồng cùng có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi cả họ tên, năm sinh của người vợ hoặc chồng đó;

d) Trường hợp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của hai vợ chồng thì ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân, địa chỉ thường trú của cả vợ và chồng như quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này;

đ) tổ chức triển khai trong nước thì ghi tên tổ chức triển khai; tên giấy tờ, số và ngày ký, cơ quan ký giấy tờ pháp nhân (là giấy tờ về việc thành lập, công nhận tổ chức triển khai hoặc giấy ghi nhận hoặc giấy phép, về góp vốn đầu tư, Marketing TM theo quy định của pháp luật); địa chỉ trụ sở chính của tổ chức triển khai;

e) người việt nam Nam định cư ở thế giới, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư thế giới tiến hành dự án Nhà Đất Bất Động Sản góp vốn đầu tư tại Việt Nam thì ghi tên tổ chức triển khai kinh tế là pháp nhân tiến hành dự án Nhà Đất Bất Động Sản góp vốn đầu tư; tên giấy tờ, số và ngày ký, cơ quan ký giấy tờ pháp nhân (là giấy tờ về việc thành lập hoặc giấy ghi nhận, giấy phép về góp vốn đầu tư, Marketing TM theo quy định của pháp luật); địa chỉ trụ sở chính của tổ chức triển khai tại Việt Nam;

g) tổ chức triển khai thế giới có chức năng ngoại giao thì ghi tên tổ chức triển khai, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức triển khai;

h) Cơ sở tôn giáo thì ghi tên của cơ sở tôn giáo và địa chỉ nơi có cơ sở tôn giáo;

i) Cộng đồng dân cư thì ghi tên của cộng đồng dân cư (do cộng đồng dân cư xác lập, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận) và địa chỉ nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư”.

Do đó, dù có hợp đồng ủy quyền thay mặt đứng tên quyền sử dụng đất thì lúc mua mảnh đất nền nhờ người khác thay mặt đứng tên giùm thì pháp luật sẽ bảo lãnh người thay mặt đứng tên trên sổ nhà đất chứ không phải là người bỏ tiền ra mua hay, được tặng cho thực sự.

yếu tố ủy quyền thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ là không hợp pháp và rủi ro đáng tiếc sẽ thuộc về chủ sở hữu thật sự khi người được thỏa thuận hợp tác ủy quyền bằng miệng hay có văn bản ủy quyền “lật kèo” và nhận định rằng đây là nhà đất của mình thì xử lý rất trở ngại.

Ủy quyền đứng tên sổ đỏ nên hay không

Ủy quyền thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ nên hay không

3. Thủ tục, cách thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ, sổ hồng mới nhất

Quy định, thủ tục thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ 1 mình

Theo quy định thủ tục thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ thì về nguyên tắc cách ghi tên trên sổ đỏ chính chủ sẽ là ghi toàn bộ tổng thể các chủ sở hữu, nếu 1 người sở hữu nhà đất thì ghi 1 người, nếu 2, 3, 4 hay nhiều người thì ghi tên nhiều người vào giấy ghi nhận. Tuy nhiên, khi tiến hành thủ tục cấp số mới minh chứng và khẳng định muốn thay mặt đứng tên một mình trên sổ đỏ chính chủ sẽ giấy tờ chứng minh không còn đồng sở hữu là bạn bè, anh em, bố mẹ, vợ hoặc chồng, con… cùng sở hữu tài sản ĐK.

Nghị quyết 02/2000/NQ-HĐTP quy định: “Để bảo vệ quyền lợi chính đáng của những bên, trong trường hợp tài sản do vợ, chồng đạt được trong thời kỳ hôn nhân gia đình mà pháp luật quy định phải ĐK quyền sở hữu, nhưng trong giấy ghi nhận quyền sở hữu chỉ ghi tên của vợ hoặc chồng, nếu không còn tranh chấp thì đó là tài sản chung của vợ chồng; nếu có tranh chấp là tài sản riêng thì người dân có tên trong giấy ghi nhận quyền sở hữu phải chứng minh được tài sản này do được thừa kế riêng, được tặng riêng trong thời kỳ hôn nhân gia đình hoặc tài sản này đạt được từ nguồn tài sản riêng”.

Từ đó, có thể một mình thay mặt đứng tên trong “sổ đỏ chính chủ” nhưng phải chứng minh đó là tài sản riêng. rõ ràng và đơn cử điiều kiện sổ đỏ chính chủ thay mặt đứng tên 1 mình gồm có:

Trường hợp 1: Nhà đất là tài sản riêng

Nhà Đất Bất Động Sản là tài sản riêng sẽ hình thành từ mua hoặc nhận thừa kế, tặng cho riêng. Trường hợp này phải phân phối giấy tờ chứng minh đó là tài sản riêng của người ĐK thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ, sổ hồng gồm có:

– Nếu độc thân: phân phối sổ hộ khẩu, giấy ghi nhận độc thân, hợp đồng mua và bán nhà đất Đất Bất Động Sản công chứng.

– Nếu đã có gia đình: phân phối sổ hộ khẩu để xác nhận quan hệ hôn nhân gia đình. Đồng thời, phân phối hợp đồng mua và bán nhà đất đất có công chứng hợp pháp xác lập trước lúc ĐK kết hôn.

– Nếu Nhà Đất Bất Động Sản được tặng cho riêng: Phải có văn bản hợp đồng tặng cho riêng có công chứng của người tặng cho cho người dân có yêu cầu làm thủ tục sang tên, thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ.

– Nếu Nhà Đất Bất Động Sản là tài sản thừa kế: phân phối văn bản thừa kế có công chứng, chứng thực xác nhận người nhận thừa kế là một người, không còn đồng sở hữu khác.

Trường hợp 2: Nhà đất là tài sản chung vợ chồng

Nếu nhà đất là tài sản được mua, nhận chuyển nhượng ủy quyền, được tặng cho hay thừa kế chung trong thời kỳ hôn nhân gia đình theo quy định đây là sản chung nên yêu cầu phải ghi vợ và chồng cùng thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ với tư cách đồng sở hữu.

Nếu như trong trường hợp này muốn mua nhà, mua mảnh đất nền làm sổ đỏ chính chủ thay mặt đứng tên một người thì phải đảm bảo các điều kiện kèm theo sau: Vợ chồng có văn bản thỏa thuận hợp tác về chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân gia đình thì người thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ là vợ hoặc chồng theo thỏa thuận hợp tác. Và thỏa thuận hợp tác này đồng nghĩa tương quan với việc xác nhận tài sản này là tài sản riêng của vợ/chồng, người không thay mặt đứng tên trong sổ đỏ chính chủ không còn quyền sử dụng và định đoạt.

Trong trường hợp mua nhà đất muốn thay mặt đứng tên một người, nhất là vợ hoặc chồng không thích người khác sở hữu tài sản là đất đai, nhà tại đó nhưng không thỏa thuận hợp tác được chồng cho vợ hoặc vợ cho chồng thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ sổ hồng thì có thể: Mua nhà đất và nhờ bố mẹ thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ. sau lúc làm bố mẹ được cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất thì tiếp tục làm thêm thủ tục tặng cho riêng cho người vợ/chồng như vậy sẽ có thể chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và tài sản gắn liền trên đất sang cho một người với tư cách là tài sản riêng.

Do đó, muốn xác lập sổ đỏ chính chủ thay mặt đứng tên 1 người thì minh chứng và khẳng định sẽ cần chứng minh chỉ duy nhất có một mình có quyền sở hữu, sử dụng Nhà Đất Bất Động Sản đó.

Mời bạn đọc tham khảo  Thủ tục làm giấy ghi nhận quyền sử dụng đất trên ancu.me.

Hướng dẫn thủ tục, cách đứng tên sổ đỏ một mình

Hướng dẫn thủ tục, cách thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ một mình

Quy định, thủ tục sổ đỏ chính chủ thay mặt đứng tên 2 người trở lên

Theo quy định sổ đỏ chính chủ đạt được thay mặt đứng tên 2, 3 người nếu như thể đồng sở hữu. Do đó thủ tục 2 người đứng thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ hay nhiều người cùng thay mặt đứng tên khi làm sang tên sổ đỏ chính chủ tại văn phòng một cửa Ủy Ban Nhân Dân quận/ huyện (nếu “sổ đỏ chính chủ” do quận, huyện cấp), Văn phòng ĐK nhà đất thuộc Sở Tài nguyên và môi trường tự nhiên (nếu “sổ đỏ chính chủ” do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh, TP cấp) phải có giấy tờ chứng minh là tài sản chung.

Quyền thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ 2 người trở lên

– Trường hợp 1:  2 người thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ là vợ chồng

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 Luật hôn nhân gia đình và gia đình năm năm trước và về yếu tố ĐK quyền sở hữu sử dụng riêng với tài sản chung phải ĐK quyền sở hữu, quyền sử dụng thì trong giấy ghi nhận phải ghi tên cả hai vợ chồng, nếu 2 vợ chồng có thỏa thuận hợp tác khác.

Từ đó, quyền sử dụng và sở hữu nhà đất là tài sản phải ĐK nên theo quy định là ghi tên 2 vợ chồng. Thêm vào đó, khoản 4 Điều 98 Luật Đất đai năm trước đó quy định thì nếu quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng thì sổ đỏ chính chủ phải thay mặt đứng tên 2 vợ chồng nếu không còn thỏa thuận hợp tác khác.

Vì vậy, nếu Nhà Đất Bất Động Sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân gia đình thì về nguyên tắc là tài sản chung vợ chồng nên những lúc ĐK sẽ mặc nhiên ghi tên cả hai vợ chồng nếu như các bên không phân phối thỏa thuận hợp tác khác.

– Trường hợp 2: Hai hoặc nhiều người thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ không phải là vợ chồng

Trong trường hợp này thủ tục ĐK cấp sổ đỏ chính chủ theo nguyên tắc chung cấp sổ đỏ chính chủ ghi tên các đồng sở hữu.

Nhiều người thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ cần những giấy tờ gì?

– riêng với cá đồng sở hữu không là vợ chồng: Các giấy tờ chứng minh: Giấy tờ mua và bán nhà đất đất, nhận chuyển nhượng ủy quyền, tặng cho , thừa kế nhà đất chung.

– riêng với trường hợp ĐK quyền sở hữu nhà đất là tài sản chung vợ chồng:

 • Sổ hộ khẩu gia đình
 • Giấy tờ mua và bán nhà đất đất hợp pháp có 2 vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân gia đình
 • Giấy tờ tặng cho hoặc thừa kế chung.

Tốt hơn hết để bảo vệ tốt nhất cho quyền lợi của bạn thì bạn cần có một văn bản gửi đến Ủy Ban Nhân Dân cấp quận, huyện nơi có mảnh đất nền đề nghị ghi tên cả hai vợ chồng vào giấy ghi nhận quyền sử dụng đất.

Thủ tục sang tên, ghi thêm tên đứng trên sổ đỏ

Thủ tục sang tên, ghi thêm tên đứng trên sổ đỏ chính chủ

Quy định, thủ tục sang tên, thêm tên vào sổ đỏ chính chủ

Pháp luật ghi nhận quyền cấp đổi sổ đỏ chính chủ trong trường hợp muốn thay đổi nội dung ghi trên sổ và tùy từng trường hợp sẽ cần phân phối các giấy tờ chứng minh tài sản là Nhà Đất Bất Động Sản thuộc sở hữu của mình khi làm thủ tục sang tên, cấp đổi thêm tên vào sổ đỏ chính chủ như sau:

Thủ tục chồng sang tên sổ đỏ chính chủ cho vợ và ngược lại

Đây là trường hợp vợ hoặc chồng đang thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ muốn sang tên sổ đỏ chính chủ cho vợ/chồng và mình không thay mặt đứng tên. Thủ tục sang tên trong trường hợp này, người vợ/chồng là văn bản tặng cho người kia hoặc thỏa thuận hợp tác phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân gia đình cho người kia sở hữu.

Thủ tục cấp đổi Giấy ghi nhận do người thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ đã mất

Muốn thay đổi ghi tên sổ (sang tên) khi người thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ đã chết cần phân phối các giấy tờ:

 • Giấy chứng tử
 • Di chúc chia thừa kế đất đai (nếu có)
 • Nếu thừa kế không còn di chúc: Nếu có những đồng thừa kế theo pháp luật phải phân phối văn bản thỏa thuận hợp tác phân chia tài sản là đất đai của những đồng sở hữu. Nếu không còn văn bản thỏa thuận hợp tác phân chia phải có quyết định hành động của tòa án chia tài sản thừa kế.

Thủ tục thêm tên vào sổ đỏ chính chủ

Để hai hoặc nhiều người cùng thay mặt đứng tên trên sổ đỏ chính chủ: Vợ/chồng/bố/mẹ/con… muốn thêm người đồng thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ: Giấy tờ thỏa thuận hợp tác vợ/chồng/bố/mẹ/… (chủ sở hữu) đồng ý để một người không được ghi tên trong giấy tờ quyền sử dụng đất được thay mặt đứng tên. đó cũng là thỏa thuận hợp tác làm căn cứ xác lập thêm một đồng sở hữu cùng thay mặt đứng tên nhà đất và có quyền lợi tại Giấy ghi nhận được ghi tên.

Theo Điều 76, Nghị định 43/năm trước/NĐ-CP quy định về thủ tục đổi sổ đỏ chính chủ thì người sở hữu giấy ghi nhận muốn sang tên, cấp đổi cần:

– sẵn sàng 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp đổi sổ đỏ chính chủ gồm đơn đề nghị cấp đổi sổ đỏ chính chủ theo Mẫu số 10/ĐK và bản gốc sổ đỏ chính chủ đã cấp (theo quy định tại Điều 10 Thông tư 24/năm trước/TT- BTNMT)

– Nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và môi trường tự nhiên hoặc văn phòng ĐK quyền sử dụng đất và đơn vị chức năng tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị về nguyên nhân cấp đổi sổ đỏ chính chủ; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ chính chủ; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở tài liệu đất đai; trao sổ đỏ chính chủ cho người được cấp hoặc gửi Ủy Ban Nhân Dân cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

– tiến hành các trách nhiệm tài chính khi làm thủ tục thêm tên vào sổ đỏ chính chủ:

 • Lệ phí cấp giấy ghi nhận 
 • Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm cấp quyền sử dụng đất

Trên đây là toàn bộ những chia sẻ tương quan đến yếu tố thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ nhà đất giúp bạn đọc nắm rõ các quy định và tiến hành việc xin cấp phép mới, cấp đổi quyền sử dụng đất, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp, quyền tài sản của mình.

Xem thêm: sổ đỏ chính chủ bị sai tin tức diện tích quy hoạnh, địa chỉ, số CMND… cần làm gì?

Keyword: Luật thay mặt đứng tên sổ đỏ chính chủ mới nhất, thủ tục thay mặt đứng tên 1 hoặc nhiều người | Propertyxreal

Tham Gia Cộng Đồng Nhà Đất Bất Động Sản PropertyxReal

💝 Các dự án Nhà Đất Bất Động Sản BĐS Tại: https://propertyxreal.com/

💝 Nhóm góp vốn đầu tư Nhà Đất Bất Động Sản Tại : https://www.facebook.com/groups/propertyxreal/

💝 Xem Thêm Kiến Thức BĐS tại : https://propertyxreal.com/blog/kien-thuc-bat-dong-san/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

2