Luật xây mới nhất 2020 và văn bản hướng dẫn, dự thảo sửa đổi | Propertyxreal

Luật xây mới nhất 2020 và văn bản hướng dẫn, dự thảo sửa đổi | Propertyxreal

Luật xây mới nhất 2020 có sửa đổi gì so với luật xd 2003 số 16/2003/QH11 và năm trước số 50/năm trước/QH13? Tải nghị khuynh hướng dẫn và dự thảo luật.

1. Luật xây dựng là gì? Luật xây dựng phát hành năm nào?

Khái niệm pháp luật xây dựng

Luật xây dựng (construction law) là mạng lưới hệ thống văn bản pháp luật quy định về các hoạt động xây dựng, các quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những tổ chức triển khai, cá nhân trong nước, quốc tế góp vốn đầu tư xây dựng và có hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Về cơ bản pháp luật xây dựng Việt Nam là tổng toàn bộ luật xây dựng bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tương quan đến hoạt động góp vốn đầu tư và xây dựng. Mọi yếu tố tương quan tới các hoạt động xây dựng, góp vốn đầu tư Dự Án BĐS xây dựng đều thuộc phạm vi trấn áp và điều chỉnh của luật này.

thế cho nên, bạn đọc muốn tham khảo các tư vấn quy định luật xây dựng nhà tại dân dụng riêng lẻ ở đô thị, nông thôn, trong ngõ hay căn cứ luật xây dựng Dự Án BĐS chung cư, luật xây nhà ở tại liền kề, nhà tại xã hội, quy định về luật xây dựng trên đất nông nghiệp, xây dựng trái phép nhà xưởng, tường chung, tường rào, quy định khi mở hành lang cửa số, việc trổ hành lang cửa số, đua ban công… hãy tham khảo các quy định của luật xây mới nhất dưới đây:

Lịch sử mạng lưới hệ thống pháp luật xây dựng Việt Nam

 • Luật xây có từ lúc nào?
 • Luật xây dựng hiện hành, mới nhất lúc này là gì?

Dưới đây là những tin tức về lịch sử mạng lưới hệ thống luật xây dựng ra đời, phát hành năm nào? Những lần luật sửa đổi luật xây dựng theo từng quy trình tiến độ để bạn đọc có thể nắm rõ những tiến trình tăng trưởng từ hình thành, sửa đổi bổ trợ đến thay thế luật xây dựng lúc này, biết được những quy định luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn luật xây mới nhất gồm có thông tư,

nghị định xây mới nhất nào đang và đã hết hiệu lực để áp dụng chính xác các quy định của pháp luật hiện hành.

Hệ thống pháp luật xây dựng qua các từ trước đến nay

mạng lưới hệ thống pháp luật xây dựng qua các từ trước đến nay

Luật xây dựng trước năm 2003

Văn bản pháp luật xây dựng tiên phong được phát hành từ trong thời hạn 1960, 1970 cho đến trước năm 2003 với nhiều nghị định, thông tư, thông tư nhưng mang tính chất chất riêng lẻ chưa có một bộ luật xây dựng chung như:

 • Thông tư số 120-TTg năm 1969 của Hội đồng cơ quan chỉ đạo của nhà nước: Quy định nhiệm vụ và quan hệ giữa đơn vị chức năng giao thầu và đơn vị chức năng nhận thầu trong ngành Xây dựng cơ bản;
 • thông tư số 119-TTg năm 1969 của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của nhà nước về việc tăng cường quản lý các khu công trình xây dựng dưới hạn ngạch;
 • Nghị định số 242-CP năm 1971 của Hội đồng cơ quan chỉ đạo của nhà nước phát hành Điều lệ lập, thẩm tra, xét duyệt thiết kế các khu công trình xây dựng;
 • Nghị định số 385/HĐBT năm 1990, Nghị định số 177/CP năm 1994, Nghị định số 42/CP năm 1996 phát hành Điều lệ quản lý góp vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Nghị định số 52/1999/NĐ-CP năm 1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP năm 2000, 
 • Nghị định số 07/2003/NĐ-CP năm 2003 phát hành quy định quản lý góp vốn đầu tư và xây dựng…

Luật xây dựng năm 2003 đến trước năm năm trước

Năm 2003 là dấu mốc quan trọng riêng với ngành xây dựng khi phát hành: Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 năm 2003, là văn bản tiên phong trấn áp và điều chỉnh các quan hệ xã hội trong lĩnh vực góp vốn đầu tư xây dựng.

Đồng thời trong quy trình tiến độ này mạng lưới hệ thống luật tương quan đến xây dựng như: Luật nhà tại (năm 2005), Luật Marketing TM BĐS (năm 2006), Luật Quy hoạch Đô thị (năm 2009) giúp mang tới một hệ pháp luật quy định về xây dựng hoàn thiện.

Đồng thời với luật là mạng lưới hệ thống thông tư, nghị định và các văn bản pháp luật (VBPL) hướng dẫn luật xây dựng chi tiết như: Nghị khuynh hướng dẫn luật xây dựng năm 2003 (Nghị định 16/2005/NĐ-CP: về quản lý Dự Án BĐS góp vốn đầu tư xây dựng khu công trình và Nghị định 12/2009/NĐ-CP thay thế Nghị định 16/2005/NĐ-CP)

Luật xây dựng năm năm trước đến nay

mạng lưới hệ thống pháp luật xây dựng được hoàn thiện và có những thay thế luật xây dựng 2003 nằm đảm bảo tính tương thích và trấn áp và điều chỉnh các quan hệ pháp sinh trong hoạt động xây dựng. Năm năm trước Quốc hội phát hành Luật xây dựng số 50/năm trước/qh13 ngày 18/6/năm trước và các văn bản hướng dẫn tiến hành như:

 • Nghị định 32/năm ngoái/NĐ-CP về quản lý ngân sách góp vốn đầu tư xây dựng
 • Nghị định 37/năm ngoái/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng xây dựng
 • Nghị định 44/năm ngoái/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
 • Nghị định 46/năm ngoái/NĐ-CP hướng dẫn luật xây dựng năm trước về quản lý chất lượng và bảo trì khu công trình xây dựng;
 • Nghị định 59/năm ngoái/NĐ-CP hướng dẫn luật xây dựng năm trước về quản lý Dự Án BĐS góp vốn đầu tư xây dựng;
 • Năm 2018, phát hành Luật 2018 sửa đổi, bổ trợ một số Điều của Luật xây dựng năm trước

Và các quy định luật xây dựng cũ và mới nhất năm 2018 được tổng hợp bằng: Văn bản hợp nhất 48/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Xây dựng.

Như vậy, quá trình hình thành và tăng trưởng của mạng lưới hệ thống luật xây dựng từ năm 1960 đến nay đã gần 60 năm và có nhiều thay đổi với nhiều luật ra đời và thay thế luật xây dựng 2003, năm trước bằng các văn bản cũ và sẽ tiếp tục được kiện toàn trong thời gian tới.

mạng lưới hệ thống văn bản luật xây dựng cũ và mới nhất hiện hành

Luật xây dựng 2003, năm trước còn hiệu lực không? Dưới đây là tổng hợp luật xây dựng cũ và mới và các văn bản hướng dẫn luật xây dựng và tin tức về hiệu lực giúp bạn đọc nắm rõ luật xây dựng hết và còn hiệu lực thi hành lúc này.

Các văn bản pháp luật xây dựng còn hiệu thực thi hành

Luật xây dựng năm trước có hiệu lực từ ngày có hiệu lực từ 01/01/năm ngoái gọi tắt là Luật Xây dựng 50/năm trước/QH13.

Căn cứ Luật xd số 50/năm trước/QH13 được sửa đổi bổ trợ bởi:

 • Luật số 03/năm nay/QH14 quy định sửa đổi, bổ trợ Điều 6 và Phụ lục 4 về hạng mục ngành, nghề góp vốn đầu tư Marketing TM có điều kiện kèm theo của Luật góp vốn đầu tư, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017
 • Luật xây dựng số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ trợ một số điều của 37 luật có tương quan đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.

lúc này, luật xây dựng hợp nhất 2018 đã hợp nhất các nội dung luật xây dựng năm trước và các luật sửa đổi, bổ trợ tại: văn bản hợp nhất luật xây dựng 2018 48/VBHN-VPQH 10 tháng 12 năm 2018 có hiệu lực từ ngày 1/1/năm ngoái và Luật xây dựng số 16/2003/QH11 và Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ trợ một số điều của những luật tương quan đến góp vốn đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 hết liệu lực.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm nhiều tin tức Tư vấn luật nhà đất miễn phí đầy đủ tại BĐS Nhà Đất ancu.me.

Luật xây dựng hiện hành và các văn bản hướng dẫn mới nhất

Luật xây dựng hiện hành và các văn bản hướng dẫn mới nhất

Ngoài ra, có thật nhiều văn bản hướng dẫn luật xây dựng theo một số chuyên đề ở những nghị định, thông tư mới nhất về xây dựng như:

 • Luật xây dựng quy định về hợp đồng xây dựng, đấu thầu, mời thầu xây mới nhất
 • Quy định về phân cấp khu công trình xây dựng
 • Quy định về đảm bảo bảo vệ an toàn trong xây dựng 
 • Quy định về quản lý ngân sách góp vốn đầu tư xây dựng; khảo sát xây dựng
 • Quy định về định mức dự toán, đơn giá thiết kế xây dựng khu công trình; quản lý thanh toán, quyết toán vốn góp vốn đầu tư Dự Án BĐS
 • Quy định về truy thuế kiểm toán, giám định tư pháp trong hoạt động góp vốn đầu tư xây dựng
 • Quy định về quản lý vật tư xây dựng thi công khu công trình
 • Quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng
 • Quy định về thuê tư vấn quốc tế trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam
 • Quy định về quản lý chất lượng và bảo trì khu công trình xây dựng:
 • Quy định về quy định quản lý khu công trình xây dựng

Các văn bản pháp luật xây dựng hết hiệu lực thi hành

 • Luật xây dựng năm 2003 (hết hiệu lực)
 • Luật sửa đổi, bổ trợ một số điều của những Luật tương quan đến góp vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 (gọi tắt Luật xây dựng cơ bản năm 2009)
 • Các thông tư, nghị định, thông tư, quyết định hành động hướng dẫn thi hành luật xây dựng 2003, luật xây dựng cơ bản 2009.

2. Nội dung cơ bản luật xây mới nhất 2020 và văn bản hướng dẫn 

Điểm mới luật xây dựng năm năm trước, 2018 sửa đổi so với luật xd 2003

So sánh luật xây dựng 2003 và năm trước, 2018 (gọi tắt là luật xây dựng hợp nhất) đã cho toàn bộ chúng ta thấy các luật xây mới nhất lúc này có những nội dung nổi bật hơn so với luật xây dựng cũ 2003 hết hiệu lực đó nhận thấy các điểm mới luật xây dựng hợp nhất năm trước và 2018 hiện hành là:

Miễn cấp phép xây dựng

Khoản 17 điều 3 luật xây dựng năm năm trước xác lập về điều kiện kèm theo khởi công xây dựng khu công trình là xin giấy phép xây dựng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ góp vốn đầu tư để xây mới, sửa chữa, tôn tạo, di tản khu công trình trước lúc tiến hành khởi công.

trong số đó, quy định khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm trước xác lập các trường hợp được miễn cấp phép xây dựng đó là:

 • nhà tại có quy mô xây dựng dưới 7 tầng
 • Xây dựng nhà tại nông thôn riêng
 • Sửa chữa, tôn tạo khu công trình nhà tại
 • Sửa chữa, tôn tạo thay đổi mặt ngoài khu công trình không tiếp giáp đường trong khu đô thị có quản lý kiến trúc
 • Các khu công trình xây dựng Dự Án BĐS khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ tiên tiến và phát triển cao…

bổ trợ thêm các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động xây dựng

Luật xây dựng đã bổ trợ thêm 4 hành vi bị cấm trong xây dựng tăng tổng số hành vi cấm lên 14 thay vì 10 như trước đó đó là:

– Sản xuất, sử dụng vật tư xây dựng gây hại cho thiên nhiên môi trường, sức khỏe thể chất cộng động

– Vi phạm quy định bảo vệ an toàn lao động, tài sản phòng chống cháy nổ, trật tự, bảo vệ thiên nhiên môi trường.

– Khởi công khi chưa đủ điều kiện kèm theo khởi công theo luật xây dựng năm trước

– Sử dụng khu công trình tái mục tiêu, công năng, cơ nới, lấn chiếm…

điều kiện kèm theo cấp phép xây dựng theo luật xây dựng năm trước riêng với nhà ở riêng lẻ tại đô thị

Luật xây dựng nhà tại riêng lẻ mới nhất được quy định phải xin giấy phép xây dựng theo điều 93 Luật Xây dựng năm trước là phải:

 • tương thích mục tiêu sử dụng đất theo quy hoạch phê duyệt
 • Đảm bảo bảo vệ an toàn cho khu công trình lân cận và bảo vệ thiên nhiên môi trường.
 • Tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật xây dựng nếu có
 • nhà tại riêng lẻ dưới 3 tầng có dưới 250m2 sàn có thể tự thiết kế 

Quy định về điều kiện kèm theo cấp giấy hành nghề xây dựng cho cá nhân

 • Thời hạn chứng từ: 5 năm
 • chứng từ hạng 1: phải có trình độ đại học, tay nghề từ 7 năm trở lên
 • chứng từ hạng 2: phải có tay nghề từ 5 năm trở lên
 • chứng từ hạng 3: có trình độ chuyên môn tương thích, ít nhất 02 năm tay nghề trở lên riêng với cá nhân có trình độ đại học, 03 năm riêng với trình độ cao đẳng hoặc trung cấp…

Tham khảo thêm: 
phương pháp tính thuế, lệ phí xây dựng hoàn công nhà tại tư nhân.

Các điểm mới luật xây dựng 2014 sửa đổi so với luật xd năm 2003

Các điểm mới luật xây dựng năm trước sửa đổi so với luật xd năm 2003

Luật xây dựng về bảo hành khu công trình

Điều 113, 125 Luật Xây dựng năm trước quy định về nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hành khu công trình xây dựng như sau:

– Đối tượng có trách nhiệm bảo hành: Nhà thầu bảo hành riêng với khu công trình do mình thi công. Nhà thầu cung ứng bảo hành riêng với thiết bị khu công trình, thiết bị công nghệ tiên tiến và phát triển do mình đáp ứng. Nhà góp vốn đầu tư nhà tại bán, cho thuê có trách nhiệm bảo hành nhà tại.

– Thời gian bảo hành khu công trình xây dựng

 • Tối thiểu 24 tháng riêng với khu công trình, hạng mục khu công trình cấp đặc biệt quan trọng và cấp I;
 • Tối thiểu 12 tháng riêng với những khu công trình, hạng mục khu công trình cấp còn sót lại.
 • Tối thiểu 24 tháng riêng với nhà tại riêng lẻ từ khi sát hoạch đưa vào sử dụng;
 • Tối thiểu 60 tháng riêng với nhà chung cư

– Mức tiền bảo hành khu công trình xây dựng: Nếu khu công trình sử dụng vốn Nhà nước là 3% hoặc 5% giá trị hợp đồng, tùy từng cấp khu công trình, các khu công trình sử dụng vốn khác, có thể áp dụng mức trên.

Quy định luật bảo hiểm xây dựng

Điều 9 Luật Xây dựng năm trước đã bổ trợ thêm một số loại bảo hiểm trong hoạt động góp vốn đầu tư xây dựng so với 2 loại bảo hiểm xây dựng so với luật xây dựng 2003 là:

– Bảo hiểm riêng với vật tư, vật tư, phương tiện, thiết bị thi công, người lao động;

– Bảo hiểm trách nhiệm dân sự riêng với bên thứ ba;

– Bảo hiểm bảo hành khu công trình xây dựng.

trong số đó trách nhiệm mua bảo hiểm xây dựng đó là:

– Chủ góp vốn đầu tư: mua bảo hiểm trong thời gian xây dựng cho khu công trình có tác động ảnh hưởng đến bảo vệ an toàn cộng đồng, thiên nhiên môi trường, có kỹ thuật đặc thù, thi công xây dựng phức tạp.

– Nhà thầu tư vấn: mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn góp vốn đầu tư xây dựng cho việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng khu công trình từ cấp II trở lên.

– Nhà thầu thi công xây dựng: mua bảo hiểm riêng với người lao động thi công trên công trường.

Quy định nhà thầu quốc tế phải xin cấp phép hoạt động

Khoản 2 Điều 148 Luật Xây dựng năm trước quy định các nhà thầu là tổ chức triển khai, cá nhân quốc tế phải xin cấp giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng.

Quy định bảo vệ an toàn trong thi công khu công trình xây dựng

Theo Điều 107 Luật Xây dựng năm trước, điều kiện kèm theo khởi công xây dựng khu công trình chỉ được tiến hành khi đã có giải pháp bảo vệ bảo vệ an toàn, bảo vệ thiên nhiên môi trường trong quá trình thi công xây dựng.

Tăng quyền cho hoạt động quản lý xây dựng theo quy hoạch

Theo quy định việc quản lý góp vốn đầu tư xây dựng phải căn cứ vào quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. trong số đó, thẩm quyền cấp Giấy phép quy hoạch xây dựng như sau:

– Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh:  Cấp phép giấy phép quy hoạch cho Dự Án BĐS góp vốn đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù cấp quốc gia;

– Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện: Cấp phép giấy phép quy hoạch cho Dự Án BĐS góp vốn đầu tư xây dựng thuộc các khu vực còn sót lại.

Các nội dung cơ bản luật xây dựng lúc này

Các nội dung cơ bản hay mục lục luật xây mới nhất lúc này đang trấn áp và điều chỉnh các yếu tố sau:

Thứ nhất, xác lập các nội dung, đối tượng thuộc phạm vi trấn áp và điều chỉnh của luật xây dựng

Thứ hai, quy định về các yếu tố quy hoạch xây dựng, quản lý hoạt động xây dựng như: pháp luật xây dựng quy hoạch đô thị, nông thôn, chức năng đặc thù, trách nhiệm, thẩm quyền quy hoạch…

Thứ ba, quy định các nội dung tương quan đến quản lý, tiến hành Dự Án BĐS góp vốn đầu tư xây dựng gồm có:

 • Nguyên tắc và hình thức quản lý
 • Thẩm định
 • Thẩm quyền
 • trấn áp và điều chỉnh Dự Án BĐS

Thứ tư, các quy định về giấy phép xây dựng riêng với nhà tại khu đô thị, luật xây dựng nhà tại nông thôn, biệt thự nghỉ ngơi hạng sang, khách sạn, sửa chữa nhà tại… gồm có những trường hợp được miễn và trường hợp bắt buộc phải xin cấp giấy phép trước lúc khởi công…

Quy định rõ trình tự, thủ tục, trách nhiệm của những cơ quan tương quan riêng với việc cấp giấy phép xây dựng từ điều kiện kèm theo, hồ sơ, thẩm quyền, cấp phép mới, trấn áp và điều chỉnh, gia hạn giấy phép…

Thứ năm, quy định về tiến hành hoạt động xây dựng khu công trình gồm có: sát hoạch, kiểm tra, chuyển nhượng ủy quyền bàn giao cho từng loại khu công trình rõ ràng và đơn cử. Đồng thời có những quy định về bảo hiểm xây dựng.

Thứ sáu, các nội dung chi tiết về hợp đồng xây dựng, ngân sách góp vốn đầu tư khu công trình xây dựng, thanh toán, quyết toán khu công trình

Thứ bảy, các quy định về phân hạng năng lực hoạt động xây dựng nhằm xác lập được tổ chức triển khai hoạt động xây dựng tương thích với từng loại khu công trình.

Ngoài các yếu tố trên nội dung luật xây dựng hiện hành còn đề cập tới các yếu tố giám sát cộng đồng riêng với hoạt động xây dựng, cách thức chuyển thanh toán giao dịch Vụ TM công, hợp tác quốc tế trong xây dựng, tiêu chuẩn của công trường xây dựng, thi công, chuyển nhượng ủy quyền bàn giao khu công trình xây dựng…

Mời bạn đọc tải download luật xây mới nhất số 50/năm trước/qh13 năm năm trước bản file word doc và sửa đổi bổ trợ 2018 đầy đủ fdf Tại đây.

3. Dự thảo luật xây mới nhất lúc này

Những bất cập trong luật xây dựng năm trước và các văn bản pháp luật xây dựng thay thế luật xd năm trước, sửa đổi bổ trợ tại văn bản hợp nhất luật xây dựng 2018 lúc này đang rất được nhìn nhận và đánh giá và thẩm định luật xây dựng năm trước và kiến nghị luật sửa đổi bổ trợ luật xây dựng năm trước.

Dưới đây dự thảo luật xây dựng sửa đổi 2020 mới nhất với nội dung sửa đổi 46/168 điều luật đang rất được Bộ Xây dựng lấy ý góp ý luật xây dựng thoáng rộng để dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua Luật xây dựng năm 2020 trong thời gian sắp tới.

Cập nhật dự thảo luật xây dựng mới năm 2020 mới nhất hiện nay

Cập nhật dự thảo luật xây mới năm 2020 mới nhất lúc này

Các nhóm nội dung cơ bản dự thảo luật xây dựng sửa đổi bổ trợ mới nhất tập trung chuyên sâu vào các yếu tố sau:

1. Đồng bộ các quyết sách pháp luật quy hoạch kiến trúc, góp vốn đầu tư công, quảng cáo, bảo vệ an toàn vệ sinh lao động.

2. Cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng: tinh giảm thời gian thẩm định và cấp giấy phép xây dựng từ 30 xuống 20 ngày, phân cấp phân quyền trách nhiệm của những chủ thể tham gia hoạt động xây dựng… mục tiêu cải thiện thiên nhiên môi trường góp vốn đầu tư, tiến hành các hoạt động góp vốn đầu tư xây dựng, phiền hà cho nhân dân…

Ví dụ:

 • Mở rộng các đối tượng được cấp pháp theo từng quy trình tiến độ theo cấp quản lý địa phương nhưng không tách rời quản lý nhà nước
 • Tách quyền, trách nhiệm thẩm định của người quyết định hành động góp vốn đầu tư với cơ quan chuyên môn xây dựng khi phê duyệt. Phân quyền thẩm định của chủ góp vốn đầu tư với cơ quan quan chuyên môn xây dựng khi phê duyệt khi thẩm định thiết kế xây dựng.
 • Thủ tục hành chính với tích hợp công tác thẩm định thiết kế kỹ thuật và cấp phép xây dựng.

Bạn đọc có thể tham khảo chi tiết Dự thảo Luật xây mới nhất năm 2019 đang lấy ý kiến thoáng rộng và công khai lúc này Tại đây.

Trên đây là toàn bộ những tư vấn luật xây dựng năm trước mới nhất và những tin tức về mạng lưới hệ thống luật xây mới và cũ để bạn đọc nắm rõ những thay đổi, tìm kiếm tin tức tư vấn luật xây dựng tương thích với nhu yếu và đúng luật đang xuất hiện hiệu lực, đúng nội dung ước muốn.

Keyword: Luật xây mới nhất 2020 và văn bản hướng dẫn, dự thảo sửa đổi | Propertyxreal

Tham Gia Cộng Đồng BĐS Nhà Đất PropertyxReal

💝 Các Dự Án BĐS BĐS Tại: https://propertyxreal.com/

💝 Nhóm góp vốn đầu tư BĐS Nhà Đất Tại : https://www.facebook.com/groups/propertyxreal/

💝 Xem Thêm Kiến Thức BĐS tại : https://propertyxreal.com/blog/kien-thuc-bat-dong-san/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

2