Nhà công vụ là gì? Đối tượng, thủ tục, đơn xin thuê nhà tại công vụ | PropertyxReal

Nhà công vụ là gì? Đối tượng, thủ tục, đơn xin thuê nhà tại công vụ | Propertyxreal

nhà tại công vụ gồm có mấy loại? Đối tượng nào được ở? điều kiện kèm theo, quy định tiêu chuẩn diện tích quy hoạnh, giá thuê, thủ tục thuê, thu hồi.

Nhà công vụ là gì?

Nhà công vụ là nhà gì? nhà tại công vụ là nhà dùng cho các đối tượng thuộc diện được phép thuê trong nhà công vụ trong thời gian nhận chức vụ hay công tác.

Có mấy loại nhà tại công vụ? Nhà công vụ gồm nhiều chủng loại: biệt thự hạng sang, nhà tại chung cư ở khu vực đô thị và tòa nhà tại khu vực nông thôn.

Đối tượng nào được trong nhà công vụ?

Theo quy định tại khoản 5 điều 2 Luật nhà tại năm trước, đối tượng nào được trong nhà công vụ gồm:

a) Cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước thuộc diện trong nhà công vụ trong thời gian tiếp đón chức vụ;

b) Cán bộ, công chức thuộc những cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức triển khai chính trị – xã hội không thuộc diện quy định tại điểm a khoản này được điều động, luân chuyển đến công tác tại cơ quan trung ương giữ chức vụ từ cấp Thứ trưởng và tương tự trở lên; được điều động, luân chuyển đến công tác tại địa phương giữ chức vụ từ quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc Sở và tương tự trở lên;

c) Cán bộ, công chức thuộc những cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức triển khai chính trị – xã hội không thuộc diện quy định tại điểm b khoản này được điều động, luân chuyển đến công tác tại xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kèm theo kinh tế – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại, khu vực biên giới, hải đảo;

d) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân được điều động, luân chuyển theo yêu cầu quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh, trừ đối tượng mà pháp luật quy định phải ở trong doanh trại của lực lượng vũ trang;

đ) Giáo viên đến công tác tại khu vực nông thôn, xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kèm theo kinh tế – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại, khu vực biên giới, hải đảo;

e) Bác sĩ, nhân viên cấp dưới y tế đến công tác tại khu vực nông thôn, xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kèm theo kinh tế – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại, khu vực biên giới, hải đảo;

g) Nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển cấp quốc gia đặc biệt quan trọng quan trọng theo quy định của Luật khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển.

điều kiện kèm theo thuê nhà công vụ

Với cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước thuộc diện trong nhà công vụ trong thời gian tiếp đón chức vụ (thuộc điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật nhà tại năm năm trước) được sắp xếp nhà tại công vụ theo yêu cầu bảo mật thông tin an ninh:

– Với những đối tượng còn sót lại (thuộc điểm b, c, đ, e, g Khoản 1 Điều 32 Luật nhà tại năm năm trước) nên phải chưa có nhà tại thuộc sở hữu của mình và chưa mua, thuê hoặc thuê mua nhà tại xã hội tại địa phương nơi đến công tác.

Nếu đã có nhà tại thuộc sở hữu của mình tại nơi đến công tác thì diện tích quy hoạnh nhà tại trung bình đầu người trong hộ gia đình cần thấp hơn mức diện tích quy hoạnh nhà tại tối thiểu do cơ quan nhà nước quy định theo từng thời kỳ và từng khu vực không giống nhau.

Nhà công vụ là gì? Đối tượng, thủ tục, đơn xin thuê nhà ở công vụ

Nhà công vụ là gì? Đối tượng, thủ tục, đơn xin thuê nhà tại công vụ

Quy định chế độ nhà công vụ

Điều 32 của Luật nhà tại năm năm trước quyết định hành động quy định tiêu chuẩn nhà tại công vụ như sau:

 
1. biệt thự hạng sang loại A

Được sắp xếp cho các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

2. biệt thự hạng sang loại B

Cho thuê nhà công vụ cho các chức vụ có thông số lương khởi điểm từ 10,4 trở lên, trừ các chức vụ quy định tại Khoản 1 Điều này.

3 .nhà tại chung cư loại 1

quy định nhà tại công vụ được sắp xếp cho cho các chức vụ có thông số lương khởi điểm từ 9,7 trở lên đến dưới 10,4.

4. nhà tại chung cư loại 2

Được sắp xếp cho các chức vụ có thông số phụ cấp chức vụ xuất phát từ một,3 trở lên; Trung tướng, Thiếu tướng trong những lực lượng vũ trang; nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển cấp quốc gia đặc biệt quan trọng quan trọng theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển và các chức vụ tương tự.

5. nhà tại chung cư loại 3 tại khu vực đô thị hoặc tòa nhà loại 1 tại khu vực nông thôn

Được sắp xếp cho các chức vụ có thông số phụ cấp chức vụ từ 0,7 đến dưới 1,3; chuyên viên thượng hạng (A3); giáo viên, bác sĩ và nhân viên cấp dưới y tế có chức vụ tương tự đến công tác tại khu vực nông thôn xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kèm theo kinh tế – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại, khu vực biên giới, hải đảo; Đại tá, Thượng tá, Trung tá trong những lực lượng vũ trang; nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển cấp quốc gia đặc biệt quan trọng quan trọng theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển và các chức vụ tương tự.

6. nhà tại chung cư loại 4 tại khu vực đô thị hoặc tòa nhà loại 2 tại khu vực nông thôn

Được sắp xếp cho các chức vụ có thông số phụ cấp chức vụ từ 0,2 đến dưới 7; chuyên viên chính (A2); giáo viên, bác sĩ và nhân viên cấp dưới y tế có chức vụ tương tự đến công tác tại khu vực nông thôn xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kèm theo kinh tế – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại, khu vực biên giới, hải đảo; Thiếu tá, Đại uý trong những lực lượng vũ trang.

7. nhà tại chung cư loại 5 tại khu vực đô thị hoặc tòa nhà loại 3 tại khu vực nông thôn

Được sắp xếp cho các chức vụ chuyên viên (A0, A1) hoặc chức vụ tương tự; quản trị Hội đồng nhân dân cấp xã, quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã; giáo viên, bác sĩ và nhân viên cấp dưới y tế có chức vụ tương tự đến công tác tại khu vực nông thôn xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kèm theo kinh tế – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại, khu vực biên giới, hải đảo; sĩ quan từ Thiếu úy đến Thượng úy trong những lực lượng vũ trang, quân nhân chuyên nghiệp.

8. tòa nhà loại 4 tại khu vực nông thôn

Được sắp xếp cho các chức vụ công chức loại B, C, quân nhân chuyên nghiệp; giáo viên, bác sĩ và nhân viên cấp dưới y tế có chức vụ tương tự đến công tác tại khu vực nông thôn xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kèm theo kinh tế – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại, khu vực biên giới, hải đảo.

Quy định thiết kế nhà tại công vụ

Tiêu chuẩn diện tích quy hoạnh quy định nhà tại công vụ được thiết kế theo từng nhóm chức vụ như sau:
TT

Loại nhà

diện tích quy hoạnh đất (m2)

Tổng diện tích quy hoạnh sử dụng (m2)

I

biệt thự hạng sang

 

 

1

Loại A

450 – 500

300 – 350

2

Loại B

350 -400

250 – 300

II

nhà tại CHUNG CƯ KHU VỰC ĐÔ THỊ

 

 

1

nhà tại loại 1

140 – 160

2

nhà tại loại 2

100 – 115

3

nhà tại loại 3

80 – 90

4

nhà tại loại 4

60 – 70

5

nhà tại loại 5

25 – 45

III

tòa nhà KHU VỰC NÔNG THÔN

 

 

1

tòa nhà loại 1

80 – 90

2

tòa nhà loại 2

55 – 65

3

tòa nhà loại 3

40 – 45

4

tòa nhà loại 4

25 – 35

Trình tự, thủ tục thuê nhà tại công vụ

Hồ sơ thuê nhà tại công vụ

a) Với cán bộ thuộc đối tượng được thuê nhà tại công vụ quy định tại Điểm b, c, đ, e, g Khoản 1 Điều 32 của Luật nhà tại năm năm trước thì đề nghị cơ quan, tổ chức triển khai đang trực tiếp quản lý gửi 1 bộ hồ sơ đến cơ quan đại diện thay mặt chủ sở hữu nhà tại công vụ (có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện).

Hồ sơ gồm:

– Đơn đề nghị thuê nhà tại công vụ (mẫu Phụ lục số 01) có xác nhận của cơ quan đang trực tiếp quản lý cán bộ, công chức về thực trạng nhà tại quy định tại Khoản 2 Điều 32 của Luật nhà tại năm năm trước.

Để biết phương pháp viết đơn xin trong nhà công vụ, tham khảo download tải mẫu đơn xin thuê nhà công vụ tại đây.

– 01 bản sao quyết định hành động chỉ định, điều động, luân chuyển công tác có xác nhận của cơ quan ra quyết định hành động hoặc cơ quan đang trực tiếp quản lý cán bộ, công chức.

b) riêng với người thuê nhà tại công vụ quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 32 của Luật nhà tại năm năm trước thì Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định rõ ràng cơ quan có thẩm quyền quyết định hành động đối tượng thuê nhà tại công vụ và trình tự, thủ tục cho thuê nhà tại công vụ cho tương thích với điều kiện kèm theo trong thực tế và quy định của Thông tư này.

Thủ tục thuê nhà tại công vụ

Thủ tục thuê nhà tại công vụ với người thuê quy định tại Điểm b, c, đ, e, g Khoản 1 Điều 32 của Luật nhà tại năm năm trước được thực thi như sau:

– Trong 10 ngày từ khi nhận đơn đề nghị thuê nhà tại công vụ, cơ quan, tổ chức triển khai đang trực tiếp quản lý người dân có nhu yếu thuê nhà tại công vụ kiểm tra và có văn bản gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động cho thuê nhà tại công vụ theo quy định gồm:

+ Với nhà tại công vụ của cơ quan nhà nước thì cơ quan, tổ chức triển khai đang trực tiếp quản lý người dân có nhu yếu thuê nhà tại công vụ ĐK thuê nhà tại công vụ với Bộ Xây dựng.

+ Với nhà tại công vụ của những Bộ, ngành được giao quản lý thì cơ quan, tổ chức triển khai thuộc Bộ, ngành đó đang quản lý người đề nghị thuê nhà tại công vụ ĐK thuê nhà tại công vụ với cơ quan quản lý nhà tại công vụ trực thuộc Bộ, ngành nêu trên.

+ Với nhà tại công vụ của địa phương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý thì cơ quan, tổ chức triển khai đang quản lý người đề nghị thuê nhà tại công vụ ĐK thuê nhà tại công vụ với Sở Xây dựng; riêng với quỹ nhà tại công vụ của địa phương mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) quản lý thì ĐK thuê nhà tại công vụ với Phòng có chức năng quản lý nhà đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Quy trình, thủ tục thuê nhà ở công vụ

Quy trình, thủ tục thuê nhà tại công vụ

– Căn cứ quỹ nhà tại công vụ hiện có và tiêu chuẩn nhà tại công vụ, trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức triển khai đang trực tiếp quản lý người dân có nhu yếu thuê nhà tại công vụ, cơ quan có thẩm quyền quyết định hành động cho thuê nhà tại công vụ có trách nhiệm kiểm tra, nếu đủ điều kiện kèm theo cho thuê nhà tại công vụ thì phát hành quyết định hành động cho thuê nhà tại công vụ; trường hợp không đủ điều kiện kèm theo thì phải có văn bản trả lời nêu rõ nguyên nhân.

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định hành động cho thuê nhà tại công vụ gửi quyết định hành động sắp xếp cho thuê đến đơn vị chức năng quản lý vận hành nhà tại công vụ, cơ quan đang trực tiếp quản lý người thuê và người được thuê nhà tại công vụ (mỗi nơi 1 bản) để phối hợp trong việc quản lý, sắp xếp cho thuê nhà tại công vụ.

– Căn cứ quyết định hành động sắp xếp cho thuê nhà tại công vụ của cơ quan đại diện thay mặt chủ sở hữu, cơ quan quản lý nhà tại công vụ có văn bản (kèm theo danh sách người được sắp xếp thuê nhà tại) đề nghị đơn vị chức năng quản lý vận hành ký kết hợp đồng thuê nhà tại công vụ trực tiếp với người thuê theo quy định sau:

Hai Bên trực tiếp trao đổi và ký kết hợp đồng thuê nhà tại công vụ trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày quyết định hành động có hiệu lực thi hành. 

Tải mẫu hợp đồng thuê nhà tại công vụ tại đây.

Giá cho thuê nhà công vụ theo quy định tại Điều 11 của Thông tư này. Khung giá cho thuê nhà tại công vụ ở Hồ Chí Minh 2018 tham khảo:Loại nhà tại

nhà tại loại chung cư cao tầng liền kề (nhà tại công vụ Chung cư số 255 đường Trần Hưng Đạo, quận 1)

nhà tại loại liên kế 1 tầng (nhà tại công vụ xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ)

nhà tại loại chung cư thấp tầng (nhà tại công vụ thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ)

Đơn giá cho thuê 1 m2 sử dụng (đồng/m2/tháng)

28.164

6.062

4.254

Thời hạn cho thuê nhà tại công vụ theo thời hạn mà người thuê nhà được chỉ định, điều động, luân chuyển công tác nhưng tối đa không quá 5 năm. Khi hết hạn hợp đồng mà người thuê vẫn thuộc diện được tiếp tục thuê nhà tại công vụ thì Bên cho thuê và Bên thuê nhà tại công vụ tiến hành ký kết hợp đồng mới theo quy định tại Điều này.

đơn vị chức năng quản lý vận hành nhà tại công vụ có trách nhiệm gửi Hợp đồng đã được hai bên ký kết cho cơ quan quản lý nhà tại công vụ và cơ quan quản lý người thuê, mỗi đơn vị chức năng 01 bản chính.

Thanh toán tiền thuê nhà tại công vụ

Người thuê nhà tại công vụ ký kết hợp đồng thuê nhà với đơn vị chức năng quản lý vận hành và trực tiếp thanh toán tiền thuê nhà tại công vụ theo như đúng số tiền và thời hạn đã ghi trong Hợp đồng thuê nhà tại công vụ.

Trường hợp người thuê nhà tại công vụ không trả tiền thuê trong 03 tháng liên tục thì cơ quan, tổ chức triển khai đang trực tiếp quản lý người thuê nhà tại công vụ khấu trừ tiền lương của người thuê nhà tại công vụ để thanh toán tiền thuê nhà cho đơn vị chức năng quản lý vận hành nhà tại công vụ.

Trình tự, thủ tục thu hồi và cưỡng chế thu hồi nhà tại công vụ

Thủ tục thu hồi nhà tại công vụ

a) Khi phải thu hồi nhà tại công vụ theo Điều 14 của Thông tư này, cơ quan quản lý nhà tại công vụ thông báo cho người thuê nhà và chỉ đạo đơn vị chức năng quản lý vận hành nhà tại công vụ thanh tra rà soát lại tình trạng nhà tại công vụ đã được sắp xếp cho thuê để tiến hành ký biên bản chuyển nhượng ủy quyền bàn giao nhà tại công vụ gồm 03 bên: Bên thuê nhà tại công vụ, đơn vị chức năng quản lý vận hành nhà tại công vụ, cơ quan quản lý nhà tại công vụ. Biên bản trả lại nhà tại công vụ phải có nội dung như sau:

– Căn cứ pháp lý;

– Địa chỉ nhà tại công vụ và tên người đang thuê nhà tại công vụ;

– Các bên tham gia chuyển nhượng ủy quyền bàn giao và nội dung chuyển nhượng ủy quyền bàn giao, tiếp nhận nhà tại công vụ;

– Phụ lục về tình trạng nhà tại công vụ và các trang thiết bị kèm theo tại thời gian lập Biên bản trả lại nhà;

– Ký xác nhận về việc chuyển nhượng ủy quyền bàn giao, tiếp nhận nhà tại công vụ.

b) sau lúc nhận được Biên bản về việc trả lại nhà tại công vụ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày ký biên bản, đơn vị chức năng quản lý vận hành và người thuê nhà tiến hành việc quyết toán, thanh lý hợp đồng (thanh toán tiền thuê nhà và các Dịch Vụ TM mà người thuê nhà sử dụng và các nội dung tương quan) và người thuê chuyển nhượng ủy quyền bàn giao lại nhà tại công vụ cho đơn vị chức năng quản lý vận hành.

c) Thời hạn để các bên tiến hành ký Biên bản chuyển nhượng ủy quyền bàn giao và thu hồi nhà tại công vụ tối đa không quá 60 ngày. Trường hợp Bên thuê nhà tại công vụ không chuyển nhượng ủy quyền bàn giao nhà tại công vụ, đơn vị chức năng quản lý vận hành báo cáo giải trình cơ quan quản lý nhà tại công vụ đề nghị thu hồi nhà tại công vụ, cơ quan quản lý nhà tại công vụ có trách nhiệm kiểm tra, nếu thuộc diện phải thu hồi thì có tờ trình cơ quan đại diện thay mặt chủ sở hữu nhà tại công vụ đó xem xét, phát hành quyết định hành động thu hồi nhà tại công vụ, thời hạn thu hồi nhà tại công vụ tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày quyết định hành động thu hồi nhà tại công vụ có hiệu lực thi hành.

Thủ tục cưỡng chế thu hồi nhà tại công vụ

a) Trường hợp Bên thuê nhà tại công vụ thuộc diện thu hồi không chuyển nhượng ủy quyền bàn giao lại nhà tại theo thời hạn quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này thì Bên cho thuê nhà có văn bản báo cáo giải trình cơ quan quản lý nhà tại công vụ đề nghị cưỡng chế thu hồi nhà tại công vụ.

b) Trên cơ sở đề nghị của đơn vị chức năng quản lý vận hành, cơ quan quản lý nhà tại công vụ kiểm tra và báo cáo giải trình cơ quan đại diện thay mặt chủ sở hữu nhà tại công vụ xem xét, phát hành quyết định hành động cưỡng chế thu hồi nhà tại công vụ theo quy định tại Phụ lục 04 kèm theo Thông tư này.

c) sau lúc nhận được báo cáo giải trình của cơ quan quản lý nhà tại công vụ, cơ quan đại diện thay mặt chủ sở hữu nhà tại công vụ có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu với những quy định của pháp luật về nhà tại công vụ hiện hành để phát hành quyết định hành động cưỡng chế thu hồi nhà tại công vụ và gửi quyết định hành động này cho cơ quan quản lý nhà tại công vụ, đơn vị chức năng quản lý vận hành, người thuê nhà; trường hợp các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương ra quyết định hành động cưỡng chế thu hồi nhà tại công vụ thì cơ quan này phải có văn bản kèm theo quyết định hành động cưỡng chế thu hồi nhà tại công vụ đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà tại công vụ đó tổ chức triển khai cưỡng chế thu hồi; ngân sách tổ chức triển khai thu hồi bắt buộc nhà tại công vụ do Bên thuê nhà tại chịu trách nhiệm chi trả. Trường hợp Bên thuê không chi trả thì cơ quan quản lý cán bộ đó có trách nhiệm khấu trừ lương để chi trả.

riêng với nhà tại công vụ đang do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý thì cơ quan quản lý nhà tại công vụ được quyền phát hành quyết định hành động cưỡng chế thu hồi nhà tại công vụ nếu được giao thực thi.

d) Trên cơ sở quyết định hành động cưỡng chế thu hồi nhà tại công vụ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi có nhà tại công vụ đó có thể trực tiếp hoặc giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có nhà tại công vụ tổ chức triển khai cưỡng chế thu hồi và chuyển nhượng ủy quyền bàn giao lại nhà tại cho Bên cho thuê nhà theo quy định. Việc chuyển nhượng ủy quyền bàn giao nhà tại công vụ phải lập biên bản có xác nhận của những cơ quan tham gia cưỡng chế thu hồi.

đ) Thời hạn thực thi cưỡng chế thu hồi là không quá 30 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền phát hành quyết định hành động cưỡng chế thu hồi nhà tại công vụ.

e) sau lúc chuyển nhượng ủy quyền bàn giao, tiếp nhận nhà tại công vụ thu hồi, Bên cho thuê nhà có trách nhiệm quản lý sử dụng nhà tại công vụ theo quyết định hành động cưỡng chế thu hồi nhà tại công vụ.

Trên đây là tin tức nhà tại công vụ gồm có mấy loại, ai được trong nhà công vụ, các quy định, chế độ nhà tại công vụ để bạn tham khảo. Tham khảo thêm nhiều tin tức luật nhà đất khác trên ancu.me.

Keyword: Nhà công vụ là gì? Đối tượng, thủ tục, đơn xin thuê nhà tại công vụ | Propertyxreal

Tham Gia Cộng Đồng Nhà Đất BĐS PropertyxReal

💝 Các dự án Nhà Đất BĐS BĐS Tại: https://propertyxreal.com/

💝 Nhóm góp vốn đầu tư Nhà Đất BĐS Tại : https://www.facebook.com/groups/propertyxreal/

💝 Xem Thêm Kiến Thức BĐS tại : https://propertyxreal.com/blog/kien-thuc-bat-dong-san/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

2