phương pháp tính thuế nhà đất phi nông nghiệp, đất nông nghiệp mới nhất | PropertyxReal

phương pháp tính thuế nhà đất phi nông nghiệp, đất nông nghiệp mới nhất | Propertyxreal

phương pháp tính thuế nhà đất (phi nông nghiệp – đất ở, đất thổ cư), thuế sử dụng đất nông nghiệp theo luật mới nhất lúc này.

Bạn có biết nhà và đất ở, đất nông nghiệp, thuộc quyền sở hữu của bạn mỗi năm sẽ đóng bao nhiêu loại thuế và mức nộp thuế có mức giá trị bao nhiêu không. Cùng tìm hiểu ngay phương pháp tính thuế nhà đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp theo pháp luật hiện hành mới nhất lúc này, giúp bạn tự tính thuế và bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Dưới đây là tin tức chi tiết về thuế nhà đất phi nông nghiệp và thuế sử dụng đất nông nghiệp hàng năm cần đóng theo quy định của pháp luật hiện hành.

1. Thuế đất là gì?

Thuế đất hay thuế quyền sử dụng đất lúc này là khoản thuế áp dụng cho các cá nhân tổ chức triển khai được giao quyền sử dụng đất hoặc chuyển quyền sử dụng đất cho cá nhân tổ chức triển khai khác gồm có:

– Thuế sử dụng đất nông nghiệp: là thuế đất và hoa lợi trên đất, đa phần nhằm vào sản xuất nông nghiệp.

– Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hay còn gọi là thuế nhà đất. Thuế nhà đất là loại thuế gián thu, được áp dụng riêng với nhà, đất ở, đất xây dựng khu công trình. Đối tượng nộp thuế là các tổ chức triển khai, cá nhân có quyền sử dụng đất ở, đất xây dựng khu công trình.

– Lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân, các khoản phí khi chuyển quyền sử dụng đất gồm có tặng cho, mua và bán, đổi…đất ở, đất thổ cư.

nhiều chủng loại thuế tương quan tới đất đai gồm có thật nhiều loại nhưng trong bài viết này, ancu.me chỉ đề cập tới nhiều chủng loại tiền thuế sử dụng nhà đất và thuế sử dụng đất nông nghiệp đóng hàng năm.

Nếu bạn quan tâm tới nhiều chủng loại thuế, phí, lệ phí chuyển quyền sử dụng đất để nắm rõ trách nhiệm thuế khi có những hoạt động mua và bán chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất hay nhà đất.

Cách tính thuế nhà đất phi nông nghiệp, đất nông nghiệp mới nhất

phương pháp tính thuế nhà đất phi nông nghiệp, đất nông nghiệp mới nhất

2. Thuế nhà đất – thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Thuế nhà đất hay, đất ở hay còn gọi là thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là loại thuế gián thu được đánh vào người sở hữu và sử dụng đất phi nông nghiệp. Theo quy định của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010 và luật đất đai hiện hành thì:

2.1. Đối tượng chịu thuế đất phi nông nghiệp

Đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp gồm có:

 • Đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị.
 • Đất sản xuất, kinh doanh TM phi nông nghiệp gồm có: đất xây dựng khu công nghiệp; đất làm mặt phẳng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh TM; đất khai thác, chế biến khoáng sản; đất sản xuất vật tư xây dựng, làm đồ gốm.
 • Đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục tiêu kinh doanh TM quy định tại Điều 3 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

gồm có:

“1. Đất sử dụng vào mục tiêu công cộng gồm có: đất giao thông vận tải, thuỷ lợi; đất xây dựng khu công trình văn hoá, y tế, Giáo dục đào tạo và đào tạo, thể dục thể thao phục vụ quyền lợi công cộng; đất có di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh; đất xây dựng khu công trình công cộng khác theo quy định của cơ quan nhà nước;

2. Đất do cơ sở tôn giáo sử dụng;

3. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa;

4. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng;

5. Đất có khu công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ;

6. Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng khu công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục tiêu quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh;

7. Đất phi nông nghiệp khác theo quy định của pháp luật.”

2.2. phương pháp tính thuế nhà đất hiện hành

Căn cứ tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là: giá tính thuế và thuế suất. trong số đó:

a) Giá tính thuế

Giá tính thuế được xác lập bằng = diện tích quy hoạnh đất tính thuế ( x ) giá của một m2 đất.

b) diện tích quy hoạnh tính thuế đất

diện tích quy hoạnh tính thuế đất được xem theo những trường hợp sau:

 • diện tích quy hoạnh đất tính thuế là diện tích quy hoạnh đất trong thực tế sử dụng.

– Trường hợp có quyền sử dụng nhiều thửa đất ở thì diện tích quy hoạnh đất tính thuế là tổng diện tích quy hoạnh các thửa đất tính thuế.

– Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để xây dựng khu công nghiệp thì diện tích quy hoạnh đất tính thuế không gồm có diện tích quy hoạnh đất xây dựng kiến trúc sử dụng chung;

 • riêng với đất trong nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư gồm có cả trường hợp vừa để ở, vừa để kinh doanh TM thì diện tích quy hoạnh đất tính thuế được xác lập bằng thông số phân bổ nhân với diện tích quy hoạnh nhà đất của từng tổ chức triển khai, hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

– thông số phân bổ được xác lập bằng diện tích quy hoạnh đất xây dựng nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư chia cho tổng diện tích quy hoạnh nhà đất của những tổ chức triển khai, hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

– Trường hợp nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư có tầng hầm dưới đất thì 50% diện tích quy hoạnh tầng hầm dưới đất của những tổ chức triển khai, hộ gia đình, cá nhân sử dụng trong tầng hầm dưới đất được cộng vào tổng diện tích quy hoạnh nhà đất của những tổ chức triển khai, hộ gia đình, cá nhân sử dụng để tính thông số phân bổ;

 • riêng với khu công trình xây dựng dưới mặt đất thì áp dụng thông số phân bổ bằng 0,5 diện tích quy hoạnh đất xây dựng chia cho tổng diện tích quy hoạnh khu công trình của những tổ chức triển khai, hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

Giá của 1m2 đất tính thuế là giá tiền của đất bán nền theo mục tiêu sử dụng của thửa đất tính thuế do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh quy định và được ổn định theo chu kỳ luân hồi 5 năm, kể từ ngày 01/01/2012.

c) Thuế suất

riêng với đất ở gồm có cả trường hợp sử dụng để kinh doanh TM áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần như sau:

 • Thuế bậc I: diện tích quy hoạnh m2 trong hạn mức, chịu thuế suất 0,03%
 • Thuế bậc II: Phần diện tích quy hoạnh vượt không quá 3 lần hạn mức, chịu thuế suất 0,07%
 • Thuế bậc III: Phần diện tích quy hoạnh vượt trên 3 lần hạn mức, chịu thuế suất 0,15%

trong số đó: Hạn mức đất ở làm căn cứ tính thuế là hạn mức giao đất ở mới theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, TP trực thuộc trung ương, kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành (01/01/2012).

Cách tính thuế sử dụng đất nông nghiệp mới nhất

phương pháp tính thuế sử dụng đất nông nghiệp mới nhất

3. Tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp

Đất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai 2013 quy định gồm:

 • Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;
 • Đất trồng cây lâu năm;
 • Đất rừng sản xuất;
 • Đất rừng phòng hộ;
 • Đất rừng đặc dụng;
 • Đất nuôi trồng thủy sản;
 • Đất làm muối;
 • Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và nhiều chủng loại nhà khác phục vụ mục tiêu trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và nhiều chủng loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục tiêu học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, hoa lá cây cảnh;

Để tính được thuế đất nông nghiệp hàng năm người sử dụng đất sẽ cần nắm rõ quy định về thuế sử dụng đất nông nghiệp như sau:

3.1. Đối tượng nộp và chịu thuế thuế sử dụng đất nông nghiệp

– Đối tượng nộp thuế SDĐ Nông nghiệp là cá nhân tổ chức triển khai có sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp không gồm có tổ chức triển khai sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp đã chuyển sang thuê đất.

– Đối tượng chịu thuế là diện tích quy hoạnh đất dùng vào sản xuất nông nghiệp gồm (đất trồng trọt, đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản và đất rừng trồng) không gồm có diện tích quy hoạnh đất dùng vào sản xuất nông nghiệp thuộc diện chịu tiền thuê đất.

Tính thuế sử dụng đất nông nghiệp theo luật hiện hành

Tính thuế sử dụng đất nông nghiệp theo luật hiện hành

3.2. phương pháp tính thuế sử dụng đất nông nghiệp mới nhất

Đất nông nghiệp tính thuế theo căn cứ đó là: diện tích quy hoạnh x hạng đất x định xuất thu

– diện tích quy hoạnh: diện tích quy hoạnh trong giấy ghi nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp

– Định xuất thuế tính bằng kg/thóc trên một đơn vị chức năng diện tích quy hoạnh, theo hạng đất

– Hạng đất tính thuế: là hạng đất do xã, phường, thị trấn phân hạng và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt ổn định 10 năm.

trong số đó hạng đất tính thuế quy ra định xuất tính thuế là:

 • riêng với đất trồng cây hàng năm và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, định suất thuế (kg thóc/ha) là : hạng 1 : 550, hạng 2 : 460, hạng 3 : 370, hạng 4 : 280, hạng 5 : 180, hạng 6 : 50.
 • riêng với đất trồng cây lâu năm, định suất thuế (kg thóc/ha) là: hạng 1 : 650, hạng 2 : 550, hạng 3 : 400, hạng 4 : 200, hạng 5 : 80.
 • Mức thuế bằng 1,3 lần riêng với cây ăn quả lâu năm trồng trên đất trồng cây hàng năm cùng hạng, nếu thuộc đất hạng 1, 2 và 3.
 • Mức thuế bằng 1 lần riêng với cây ăn quả lâu năm trồng trên đất trồng cây hàng năm cùng hạng, nếu thuộc đất hạng 4,5 và 6.
 • riêng với cây lấy gỗ và nhiều chủng loại cây lâu năm thu họạch một lần, mức thuế bằng 4% giá trị sản lượng khai thác.

Tuy nhiên, tại thời gian hiện tại thuế sử dụng đất nông nghiệp đang rất được miễn đến hết ngày 31/12/2020 theo Điều 4 Nghị quyết số 55/2010/QH12 và sửa đổi bổ trợ tại Nghị quyết số 28/năm nay/QH14 nhằm mục tiêu khuyến khích tăng trưởng nông nghiệp, nông thôn.

rõ ràng và đơn cử Nghị quyết số 55/2010/QH12 và sửa đổi bổ trợ tại Nghị quyết số 28/năm nay/QH14 nêu rõ:

“Điều 1. Đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

1. Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp riêng với toàn bộ diện tích quy hoạnh đất nông nghiệp phục vụ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm; diện tích quy hoạnh đất trồng cây hàng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm; diện tích quy hoạnh đất làm muối.

2. Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp riêng với toàn bộ diện tích quy hoạnh đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ nghèo.

3. Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp riêng với toàn bộ diện tích quy hoạnh đất nông nghiệp cho các đối tượng sau đây:

a) Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp, gồm có cả đất được thừa kế, tặng cho, nhận chuyển quyền sử dụng đất;

b) Hộ gia đình, cá nhân là thành viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, nông trường viên, lâm trường viên đã nhận đất giao khoán ổn định của hợp tác xã, nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật;

c) Hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp góp quyền sử dụng đất nông nghiệp của mình để thành lập hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo quy định của Luật hợp tác xã.

4. Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp riêng với diện tích quy hoạnh đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho tổ chức triển khai kinh tế, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp, đơn vị chức năng sự nghiệp và các đơn vị chức năng khác đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp.

riêng với diện tích quy hoạnh đất nông nghiệp mà Nhà nước giao cho tổ chức triển khai kinh tế, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp, đơn vị chức năng sự nghiệp và các đơn vị chức năng khác đang quản lý nhưng không trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà giao cho tổ chức triển khai, cá nhân khác nhận thầu theo hợp đồng để sản xuất nông nghiệp thì tiến hành thu hồi đất theo quy định của Luật đất đai; trong thời gian Nhà nước chưa thu hồi đất thì phải nộp 100% thuế sử dụng đất nông nghiệp.”

Thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp quy định tại Nghị quyết này được tiến hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Trên đây là toàn bộ những tin tức giúp người sử dụng đất tìm hiểu và tính được thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (nhà đất, đất ở) và thuế sử dụng đất nông nghiệp nộp hàng năm nhằm đảm bảo việc tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của tôi cũng như tiến hành trách nhiệm nộp thuế chính xác nhất.

Keyword: phương pháp tính thuế nhà đất phi nông nghiệp, đất nông nghiệp mới nhất | Propertyxreal

Tham Gia Cộng Đồng BĐS Nhà Đất PropertyxReal

💝 Các dự án BĐS Nhà Đất BĐS Tại: https://propertyxreal.com/

💝 Nhóm góp vốn đầu tư BĐS Nhà Đất Tại : https://www.facebook.com/groups/propertyxreal/

💝 Xem Thêm Kiến Thức BĐS tại : https://propertyxreal.com/blog/kien-thuc-bat-dong-san/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

2