Quy định luật quy hoạch mới nhất lúc bấy giờ cần quan tâm những gì? | Propertyxreal

Quy định luật quy hoạch mới nhất lúc bấy giờ cần quan tâm những gì? | Propertyxreal

Xem sửa đổi luật quy hoạch 2017 số 21/2017/QH14, luật quy hoạch đô thị mới nhất, nghị khuynh hướng dẫn luật quy hoạch.

 

mạng lưới hệ thống và ý nghĩa của luật quy hoạch

Quy hoạch là gì?

Có thật nhiều những khái niệm quy hoạch như:

– Quy hoạch xây dựng là gì?

– Quy hoạch đô thị, nông thôn, khu dân cư,

quy định về quy hoạch khu công nghiệp

– Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

– Quy hoạch thiên nhiên và môi trường

….

Như vậy có nhiều loại quy hoạch không giống nhau và theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Quy hoạch 2017, quy hoạch được hiểu là: “việc sắp xếp, phân bổ không gian các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh gắn với tăng trưởng kiến trúc, sử dụng tài nguyên và bảo vệ thiên nhiên và môi trường trên lãnh thổ xác lập để sử dụng hiệu quả các nguồn lực của quốc gia phục vụ mục tiêu tăng trưởng bền vững cho thời kỳ xác lập.”

Pháp luật quy hoạch mới nhất hiện nay

Pháp luật quy hoạch mới nhất lúc bấy giờ

mạng lưới hệ thống pháp luật quy hoạch lúc bấy giờ

Luật quy hoạch 2020 có gì mới? trước đó, yếu tố luật quy hoạch được quy định ở những luật chuyên ngành một cách rải rác như pháp luật quy hoạch xây dựng, quy hoạch dự án Nhà Đất Bất Động Sản, quy hoạch sử dụng đất, quy định quy hoạch khu dân cư nông thôn, đô thị,…

Tuy nhiên, điều này khiến cho việc áp dụng luật trở ngại và không hiệu quả. Vì vậy, sau nhiều thảo luận dự thảo luật quy hoạch và gia hạn, lùi công bố luật quy hoạch quy hoạch 2017 mới nhất, lúc bấy giờ đã được nghị quyết quốc hội phát hành lệnh công bố thông qua Luật quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017. 

– Hiệu lực của luật quy hoạch năm 2017 theo quy định từ ngày 1/1/2019.

– riêng với những quy định lập, thẩm định, quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thì Luật quy hoạch có hiệu lực từ ngày 1/3/2018.

thế nên, công bố luật quy hoạch năm 2017 nhưng với nhiều người vẫn gọi là Luật quy hoạch 2018, 2019 hay 2020.

lúc bấy giờ, triển khai xúc tiến luật quy hoạch mới nhất 2020. Với những

điểm mới luật quy hoạch, những đơn vị tổ chức triển khai ban ngành đã phối hợp triển khai thanh tra rà soát các quy định luật tương quan đến quy hoạch để tháo gỡ những vướng mắc, chồng chéo, bất cập của luật quy hoạch để được đặt theo hướng giải thích, triển khai tốt nhất quy định về quy hoạch.

Vai trò, ý nghĩa luật quy hoạch

Về bản chất việc phân loại các quy hoạch này dựa vào từng tiêu chuẩn như nhóm ngành, không gian… để đảm bảo việc quản lý xây dựng theo quy hoạch thống nhất, đạt hiệu quả nhất. Nếu như trước kia các yếu tố quy hoạch này được thể hiện riêng lẻ ở những quy định về luật quy hoạch trong nhiều luật chuyên ngành như đất đai, xây dựng… Thì lúc bấy giờ, đã có công cụ pháp lý là Luật Quy hoạch, một đạo luật chung thống nhất cho hoạt động quy hoạch tổng thể.

Thông qua Luật quy hoạch là công cụ để nhà nước Nước Ta, các bộ, ngành, địa phương có thể đưa ra được những khuynh hướng, mục tiêu kế hoạch, các tiềm năng, động lực và xác lập không gian tăng trưởng cho từng địa phương hiệu quả nhất.

Nội dung quy định luật quy hoạch hiện hành

Luật quy hoạch năm 2017 là luật chung về quy hoạch gồm có những nội dung quy hoạch dược quy định từ điều 22 đến 26 của luật này. Nội dung quy hoạch gồm có những việc làm từ phân bổ sắp xếp, tổ chức triển khai lại không gian, thẩm định và nhìn nhận và đánh giá trong thực tế, phân tích, thẩm định và nhìn nhận và đánh giá, dự báo, giải pháp riêng với những yếu tố quy hoạch sau:

Nội dung quy hoạch quốc gia

– Quy hoạch tổng thể quốc gia (điều 22): tổ chức triển khai sắp xếp phân bổ lại không gian cho hoạt động: kinh tế, xã hội, bảo mật thông tin an ninh, quốc phòng, thiên nhiên và môi trường, biển, vùng trời…

Pháp luật quy hoạch biển quốc gia (điều 23): Phân vùng và tổ chức triển khai không gian ngành, lĩnh vực riêng với đất ở ven bờ biển, đảo, quần đảo, biển, vừng trời trên biển thuộc quy chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam.

– Pháp luật quy hoạch sử dụng đất quốc gia (điều 24): Phân bổ và tổ chức triển khai không gian sử dụng đất quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh, tăng trưởng kinh tế xã hội, thiên nhiên và môi trường, sử dụng đất của những ngành, lĩnh vực liên vùng, tỉnh.

– Pháp luật quy hoạch ngành quốc gia (điều 25): xác lập hướng tăng trưởng, tổ chức triển khai và phân bổ lại không gian, nguồn lực cho các ngành thuộc tính liên ngành, liên tỉnh và quy hoạch bảo vệ thiên nhiên và môi trường, tài nguyên quốc gia.

Nội dung quy hoạch vùng

Các yếu tố về quy hoạch vùng sẽ gồm có những nội dung phân tích, thẩm định và nhìn nhận và đánh giá thực trạng, quan điểm mục tiêu và phương hướng tăng trưởng, giải pháp theo từng vùng rõ ràng và đơn cử để có kế hoạch khuynh hướng tăng trưởng, sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh, bảo vệ thiên nhiên và môi trường có tính liên ngành, liên vùng và liên tỉnh.

Các nội dung của Luật quy hoạch năm 2017 mới nhất điều chỉnh

Các nội dung của Luật quy hoạch năm 2017 mới nhất trấn áp và điều chỉnh

Nội dung quy hoạch tỉnh

Nội dung của luật quy hoạch tỉnh theo quy định tại điều Điều 27 là: hoạt động triển khai các dự án Nhà Đất Bất Động Sản cấp quốc gia đã được xác lập ở quy hoạch cấp quốc gia; các dự án Nhà Đất Bất Động Sản cấp vùng, liên tỉnh đã được xác lập ở quy hoạch vùng; khuynh hướng tăng trưởng, sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh, bảo vệ thiên nhiên và môi trường ở cấp tỉnh, liên huyện và khuynh hướng sắp xếp trên địa bàn cấp huyện.

Nội dung luật quy hoạch đô thị, nông thôn

Pháp luật quy hoạch đô thị và nông thôn theo điều 28 quy định gồm có những nội dung: lập, thẩm định,, phê duyệt, xúc tiến, trấn áp và điều chỉnh quy hoạch đô thị, nông thôn.

lúc bấy giờ các quy định quy hoạch đô thị, nông thôn được xúc tiến theo văn bản hướng dẫn luật quy hoạch đô thị và luật xây mới nhất năm trước sửa đổi. riêng với việc công bố, công khai quy hoạch đô thị và nông thôn sẽ tiến hành xúc tiến theo

nghị khuynh hướng dẫn luật quy hoạch 2017 và pháp luật quy hoạch đô thị và xây dựng.

Những điểm nổi bật trong luật quy hoạch lúc bấy giờ

Pháp luật công khai quy hoạch

Theo Luật quy hoạch, tuyệt đối nguyên cấm các hành vi từ chối tin tức về quy hoạch. Điều này nghĩa là luật quy hoạch yêu cầu phải công khai các tin tức quy hoạch nhằm hạn chế tối đa các xấu đi trong việc quy hoạch cũng như tác động tới quyền lợi của những người dân tương quan.

rõ ràng và đơn cử luật công khai quy hoạch xác lập các hành vi cấm như sau:

– Không công bố, công bố chậm, công bố không đầy đủ quy hoạch hoặc từ chối đáp ứng tin tức về quy hoạch nếu không thuộc tin tức mật của nhà nước

– Cố ý công khai quy hoạch sai

– Làm giả, hủy hoại, sai lệch hồ sơ, tài liệu về quy hoạch

kế bên đó có thật nhiều các hành vi bị cấp khiến cho việc quy hoạch bị làm sai lệnh như: Cản trở việc tham gia ý kiến của cơ quan, tổ chức triển khai, cộng đồng, cá nhân về quy hoạch, xúc tiến sai quy hoạch phê duyệt, can thiệp, cảm trở hoạt động quy hoạch.

xác lập nguyên tắc kế thừa khi quy hoạch

Điều 4 Luật Quy hoạch 2017 quy định nguyên tắc khi quy hoạch đó là:

– Đảm bảo sự tuân thủ, liên tục, kế thừa và ổn định trong quy hoạch

– Luôn thống nhất, đồng bộ với những kế hoạch quy hoạch ngành, lãnh thổ…

– Công khai quy hoạch và đảm bảo sự tham gia của cơ quan, tổ chức triển khai, cộng đồng, cá nhân, hòa giải quyền lợi quốc gia, vùng, địa phương và người dân.

– bảo vệ tính độc lập giữa cơ quan lập quy hoạch với Hội đồng thẩm định quy hoạch

Với quy định này thì việc quy hoạch nhất định phải đảm bảo sự kế thừa chứ không theo tính nhiệm kỳ lãnh đạo để tránh những thay đổi khi có thay thế.

Tìm hiểu thêm về các yếu tố 
Quy hoạch treo, dự án Nhà Đất Bất Động Sản treo: Thời hạn xóa bỏ, quy định và giải pháp.

Những điểm nổi bật trong luật quy hoạch năm 2017 mới nhất

Những điểm nổi bật trong luật quy hoạch năm 2017 mới nhất

Buộc phải lấy ý kiến khi quy hoạch

Theo quy định khi pháp luật về lập quy hoạch sẽ phải lấy ý kiến của những cơ quan,tổ chức triển khai tương quan và những đối tượng mà quy hoạch tác động đến theo điều 19.

Việc lấy ý kiến sẽ xúc tiến theo những hình thức:

– Gửi hồ sơ, tài liệu và đăng tải trên trang tin tức điện tử của cơ quan lập quy hoạch;

– Niêm yết, trưng bày tại nơi công cộng, phát phiếu tìm hiểu phỏng vấn, tổ chức triển khai Họp Báo Hội nghị, hội thảo chiến lược và các hình thức khác theo quy định của pháp luật về xúc tiến dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Các đơn vị chức năng, cơ quan được lấy ý kiến phải có trách nhiệm trả lời. riêng với lấy ý kiến cộng đồng sẽ đăng tải trên trang tin tức điện tử của cơ quan lập quy hoạch;

Pháp luật về trấn áp và điều chỉnh quy hoạch

Quy định của luật trấn áp và điều chỉnh quy hoạch nên phải đảm bảo các nguyên tắc, nhất là không làm thay đổi mục tiêu của quy hoạch nếu không phải là trường hợp:

 • trấn áp và điều chỉnh mục tiêu kế hoạch kinh tế, tăng trưởng ngành, lĩnh vực
 • trấn áp và điều chỉnh địa giới hành chính
 • trấn áp và điều chỉnh quy hoạch do tác động của thiên tai, chiến tranh, biến đổi khí hậu

Theo luật việc trấn áp và điều chỉnh quy hoạch không phụ thuộc vào ý chí của cơ quan lập quy hoạch mà sẽ chỉ được trấn áp và điều chỉnh khi có căn cứ.

Điểm mới trong quy định về quy trình lập quy hoạch tỉnh

riêng với yếu tố lập quy hoạch cấp tỉnh sẽ phải tuân thủ, trình tự các bước theo khoản 4 Điều 16 như sau:

 1. thẩm định và nhìn nhận và đánh giá thực trạng và yêu cầu các mục tiêu, khuynh hướng tăng trưởng
 2. những đơn vị và tổ chức triển khai tương quan, Ủy Ban Nhân Dân huyện yêu cầu nội dung, ý kiến cho quy hoạch
 3. Xử lý, trấn áp và điều chỉnh, bổ trợ nội dung quy hoạch do những đơn vị, tổ chức triển khai, Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng, góp ý kiến.
 4. trấn áp và điều chỉnh, bổ trợ và hoàn thiện nội dung quy hoạch
 5. Hoàn thiện nội dung và lấy ý kiến lập quy hoạch
 6. Tiếp nhận, tiếp thu ý kiến và giải trình hoàn thiện quy hoạch
 7. Trình Ủy Ban Nhân Dân tỉnh xem xét, thông qua và trình nhà nước Nước Ta.

Bạn đọc có thể tải Luật quy hoạch 2020 file doc Tại đây.

mạng lưới hệ thống luật tương quan đến quy hoạch

mạng lưới hệ thống luật tương quan đến quy hoạch theo quy định của Luật quy hoạch mới nhất năm 2017 được xác lập rõ ràng và đơn cử tại Phụ lục số 2: hạng mục các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành.

Các văn bản pháp luật khác liên quan đến luật quy hoạch

Các văn bản pháp luật khác tương quan đến luật quy hoạch

trong số đó, việc lập các hoạch có tính chất chuyên môn, chuyên ngành phải tuân thủ các quy định của một số luật chuyên ngành như:

 1. Pháp luật quy hoạch đất đai mới nhất – Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện (Luật đất đai 45/2013/QH13)
 2. Pháp luật quy hoạch thiên nhiên và môi trường: quy hoạch tổng thể quan trắc thiên nhiên và môi trường (Luật Bảo vệ thiên nhiên và môi trường số 55/năm trước/QH13)
 3. Quy định luật quy hoạch bảo vệ, khai thác sử dụng nguồn nước… (Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13)
 4. Quy hoạch thủy lợi (Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14)
 5. Quy hoạch xây dựng (Luật Xây dựng số 50/năm trước/QH13 sửa đổi luật quy hoạch bổ trợ 2018)
 6. Quy hoạch kiến trúc giao thông vận tải lối đi bộ (Luật giao thông vận tải lối đi bộ số 23/2008/QH12)
 7. Quy hoạch sử dụng biển của toàn quốc (Luật Biển Việt Nam số 18/2012/QH13)

Mỗi loại quy hoạch có tính chất chuyên môn ngoài tuân theo những quy định của Luật quy hoạch chung 2017 thì nên phải tuân thủ theo những quy định của luật chuyên ngành.

Trên đây là toàn bộ những nội dung cơ bản, giới thiệu luật quy hoạch 2017 – Luật số 21/2017/qh14 mong rằng sẽ giúp ích cho bạn đọc nắm được những tin tức quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch không gian, vùng, ngành nghề lĩnh vực để thông qua đó có thể tiếp cận được tin quy hoach, có những dự định, tính toán tương thích với những quy hoạch của nhà nước. Đồng thời, giám sát hoạch động lập quy hoạch và triển khai xúc tiến hợp pháp, đúng quy định của pháp luật.

Mời bạn đọc tham khảo thêm tin tức về: 
Bản đồ quy hoạch phú quốc

Keyword: Quy định luật quy hoạch mới nhất lúc bấy giờ cần quan tâm những gì? | Propertyxreal

Tham Gia Cộng Đồng Nhà Đất Bất Động Sản PropertyxReal

💝 Các dự án Nhà Đất Bất Động Sản BĐS Tại: https://propertyxreal.com/

💝 Nhóm góp vốn đầu tư Nhà Đất Bất Động Sản Tại : https://www.facebook.com/groups/propertyxreal/

💝 Xem Thêm Kiến Thức BĐS tại : https://propertyxreal.com/blog/kien-thuc-bat-dong-san/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

2