Quy định phân loại, phân cấp khu công trình xây dựng theo thông tư | Propertyxreal

Quy định phân loại, phân cấp khu công trình xây dựng theo thông tư | Propertyxreal

Xem thông tư 03/năm nay/TT-BXD phân cấp khu công trình dân dụng nhà tại, công cộng, hạ tầng kỹ thuật, công nông nghiệp, giao thông vận tải, quốc phòng bảo mật thông tin an ninh.

 

I. Phân loại và phân cấp các khu công trình xây dựng

Sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật tư xây dựng, thiết bị lắp ráp vào khu công trình, được liên kết định vị với đất, có thể gồm có phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước, phần trên mặt nước, được xây dựng theo thiết kế.

lúc bấy giờ, các khu công trình xây dựng được phần chia thành nhiều loại không giống nhau dựa vào công năng sử dụng và phân cấp khu công trình xây dựng là gì, tiêu chuẩn áp dụng riêng với từng loại khu công trình.

Cách phân loại khu công trình xây dựng

Có mấy loại, bao nhiêu loại khu công trình xây dựng? Việc phân loại các khu công trình xây dựng lúc bấy giờ căn cứ theo Nghị định 46/năm ngoái/NĐ-CP quy định về quản lý chất lượng và bảo trì khu công trình xây dựng. Cách phân loại khu công trình trong xây dựng cơ bản sẽ phân loại khu công trình theo công năng sử dụng và theo cấp.

rõ ràng và đơn cử tại Điều 8 quy định về phân loại nhóm khu công trình xây dựng theo công năng sử dụng gồm có:

 1. Các khu công trình dân dụng;
 2. Các khu công trình công nghiệp;
 3. Các khu công trình giao thông vận tải;
 4. Các khu công trình nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn;
 5. Các khu công trình hạ tầng kỹ thuật;
 6. Các khu công trình quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh.

Các loại công trình xây dựng hiện nay

nhiều chủng loại khu công trình xây dựng lúc bấy giờ

Ngoài ra, riêng với những khu công trình xây dựng không được phân loại theo quy định thì Bộ Xây dựng (BXD) sẽ chủ trì, phối phù hợp với Bộ quản lý khu công trình xây dựng chuyên ngành xác lập loại của khu công trình xây dựng đó.

Lưu ý: một dự án Nhà Đất góp vốn đầu tư xây dựng có thể có nhiều loại khu công trình nếu như chúng có nhiều hạng mục xây dựng không giống nhau về công năng sử dụng.

Phân loại các cấp khu công trình xây dựng

mục tiêu, ý nghĩa phân loại cấp khu công trình xây dựng

Phân bậc, phân nhóm hay phân cấp khu công trình thể hiện tầm quan trọng về kinh tế, xã hội của khu công trình và mức độ bảo vệ an toàn cho người và tài sản trong suốt thời gian vận hành, khai thác sử dụng khu công trình. Việc phân loại cấp khu công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc phân cấp quản lý chất lượng khu công trình xây dựng gồm có những hoạt động sau:

 • Quản lý phân hạng năng lực của chủ thể giam gia xây dựng như: khu công trình cấp 4 có hay không cần chứng từ năng lực hành nghề, khu công trình cấp 1 cần chứng từ năng lực gì…
 • Yêu cầu về cấp khu công trình sẽ phải lập chỉ dẫn kỹ thuật và số bước thiết kế như: khu công trình cấp 1, 2 thiết kế mấy bước, tiêu chuẩn xây dựng khu công trình dân dụng…
 • xác lập trách nhiệm thẩm định thiết kế, nghiệm thu sát hoạch của những cơ quan chuyên môn về xây dựng
 • Quản lý ngân sách góp vốn đầu tư và hợp đồng xây dựng
 • xác lập thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng
 • Quy định về thời hạn bảo hành và quản lý công tác bảo trì khu công trình xây dựng;
 • Quy định về phân cấp sự cố khu công trình xây dựng và thẩm quyền xử lý sự cố khu công trình xây dựng

Quy định tiêu chuẩn về phân cấp khu công trình xây dựng

Cấp khu công trình là gì? luật xây mới nhất lúc bấy giờ quy định về cấp khu công trình xây dựng cơ bản thực thi theo nguyên tắc sau quy định tại Điều 2 thông tư Bộ Xây dựng về phân cấp khu công trình xây dựng năm nay là văn bản thông tư 03/năm nay/tt-bxd (thông tư 03 năm nay tt bxd).

Nội dung Điều 2 tt03/năm nay BXD xác lập các nguyên tắc, tiêu chuẩn phân cấp khu công trình xây dựng:

“1. Cấp khu công trình quy định tại Thông tư này được xác lập theo một số tiêu chuẩn sau:

a) Quy mô hiệu suất, tầm quan trọng: áp dụng cho từng khu công trình hoặc dây chuyền sản xuất công nghệ tiên tiến và phát triển, tổng hợp khu công trình quy định tại Khoản 3 Điều này được xác lập theo Phụ lục 1 Thông tư này. Trường hợp khu công trình không còn tên trong Phụ lục 1 Thông tư này thì cấp khu công trình được xác lập theo quy mô kết cấu quy định tại Điểm b Khoản này.

b) Loại và quy mô kết cấu: áp dụng cho từng khu công trình thuộc dự án Nhà Đất góp vốn đầu tư xây dựng khu công trình, được xác lập theo Phụ lục 2 Thông tư này.”

Theo quy định về phân loại các cấp khu công trình xây dựng sẽ căn cứ vào quy mô, kết cấu khu công trình xây dựng và tầm quan trọng. trong số đó:

– Phân cấp khu công trình dựa vào tầm quan trọng sẽ là dựa vào mức độ tác động của khu công trình đó đến con người, tài sản hay cộng đồng khi có sự cố; hoặc tác động của khu công trình đó trong sự tăng trưởng của nền kinh tế thị trường xã hội trên phạm vi lãnh thổ nhất định. Khi cấp của khu công trình xây dựng được quy định theo nhiều tiêu chuẩn không giống nhau thì cấp của khu công trình được xác lập theo tiêu chuẩn của cấp tốt nhất.

– Cấp khu công trình được xác lập phải căn cứ vào các yêu cầu sau:

 • Mức độ bảo vệ an toàn cho người và tài sản;
 • Độ bền, tuổi thọ khu công trình trong suốt niên hạn sử dụng, chịu được mọi tác động bất lợi của điều kiện kèm theo khí hậu, tác động lý học, hoá học và sinh học;
 • Độ bảo vệ an toàn khi có cháy trong giới hạn bậc chịu lửa của khu công trình cho phép.
 • khu công trình xây dựng có mấy cấp?

Các loại cấp công trình xây dựng và niên hạn sử dụng

nhiều chủng loại cấp khu công trình xây dựng và niên hạn sử dụng

khu công trình xây dựng có bao nhiêu cấp? Căn cứ theo quy định về tiêu chuẩn phân cấp khu công trình riêng với từng loại khu công trình sẽ không giống nhau nhưng mỗi loại khu công trình được chia thành 5 cấp và tính theo độ bền vững để xác lập thời gian sử dụng khu công trình gồm có:

 1. Phân cấp khu công trình cấp đặc biệt quan trọng: Niên hạn sử dụng trên 100 năm;
 2. Phân cấp khu công trình xây dựng cấp 1 (I): Niên hạn sử dụng trên 100 năm;
 3. Phân cấp khu công trình xây dựng cấp 2 (II): Niên hạn sử dụng từ 50 – 100 năm;
 4. Phân cấp khu công trình xây dựng cấp 3 (III): Niên hạn sử dụng từ 20 – dưới 50 năm;
 5. Phân cấp khu công trình xây dựng cấp 4 (IV): Niên hạn sử dụng dưới 20 năm.

trong số đó, mỗi loại khu công trình xây dựng sẽ có những tiêu chuẩn phân cấp riêng biệt theo từng nhóm chỉ số và khi khu công trình được thẩm định dựa vào các tiêu chuẩn đó nếu đạt ở nhóm nào sẽ là khu công trình cấp đó.

Ví dụ: khu công trình dân dụng là khu công trình Giáo dục đào tạo – xây dựng nhà trẻ, trường mẫu giáo sẽ phân cấp dựa vào tiêu chuẩn tổng số trẻ toàn trường nếu:

+ Số trẻ ≥ 100: khu công trình cấp II

+ Số trẻ < 100 khu công trình cấp III

II. Quy định phân cấp nhiều chủng loại khu công trình theo quy mô hiệu suất, tầm quan trọng

Phân cấp khu công trình biệt thự nghỉ ngơi, khách sạn, san nền, sửa chữa, trạm y tế xã, trường học, khu công trình văn hóa, viễn thông, nguồn năng lượng, thủy lợi, kè chung cư, nhà 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng hay 5, 6, 7 tầng và cao tầng liền kề thuộc khu công trình cấp mấy?

Để hiểu được khu công trình xây dựng thuộc cấp mấy sẽ dựa theo bảng tiêu chuẩn phân cấp khu công trình xây dựng rõ ràng và đơn cử theo từng loại khu công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp – tăng trưởng nông nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, bảo mật thông tin an ninh quốc phòng rõ ràng và đơn cử theo phụ lục 01, 02 của thông tư số 03/năm nay/tt-BXD pdf về phân loại và phân cấp khu công trình xây dựng.

1. Phân loại và phân cấp khu công trình dân dụng

Định nghĩa, khái niệm khu công trình dân dụng là gì?

khu công trình xây dựng gồm có nhiều chủng loại nhà tại, nhà và khu công trình công cộng. Tùy theo công năng và mục tiêu sử dụng chuyên biệt, nhà và khu công trình công cộng mà phần thành nhiều chủng loại hạng mục khu công trình dân dụng sau:

 • khu công trình Giáo dục đào tạo: Nhà trẻ, mẫu giáo, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, PT nhiều cấp, đại học, cao đẳng, dạy nghề, nghiệp vụ, công nhân kỹ thuật.
 • khu công trình y tế: Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa từ trung ương đến địa phương, trung tâm thí nghiệm sinh học.
 • khu công trình thể thao: Sân vận động, thị đấu ngoài trời, sân gôn, hồ bơi, thể thao ngoài trời
 • khu công trình văn hóa: trung tâm Họp Báo Hội nghị, nhà văn hóa, nhà hát, khu công trình tập trung chuyên sâu đông người, rạp xiếc, chiếu phim, bảng tàng, thư viện, nhà trưng bày, triển lãm.
 • khu công trình TM và Dịch Vụ TM: chợ
 • Nhà ga; 
 • khu công trình tin tức liên lạc, viễn thông;
 • khu công trình Dịch Vụ TM công cộng; 
 • Văn phòng, trụ sở cơ quan;
 • Các khu công trình công cộng khác.

Tham khảo: quy định, mẫu hợp đồng giao khoán xây dựng, nhân công mới nhất.

Quy định phân cấp khu công trình xây dựng dân dụng

Những khu công trình dân dụng sẽ gồm có những khu công trình nhỏ và có những tiêu chuẩn được quy định tiêu chuẩn để phân cấp khu công trình dân dụng nhà tại, y tế… theo một số cấp khu công trình dân dụng đặt biệt, cấp 1, 2, 3, 4 hay khu công trình dân dụng hạng đặc biệt quan trọng, hạng 1, 2, 3, 4.

Quy định về phân cấp khu công trình xây dựng dân dụng lúc bấy giờ đang rất được thực thi theo quy định tại: Bảng 1.1 Phân cấp khu công trình dân dụng – Phụ lục 01 thông tư 03/năm nay/tt-BXD:

Bảng phân cấp các công trình xây dựng dân dụng

Bảng phân cấp các khu công trình xây dựng dân dụng

2. Phân loại, cấp khu công trình công nghiệp

khu công trình công nghiệp là gì?

– khu công trình công nghiệp hay khu công trình xây dựng công nghiệp là nơi mà trong số đó diễn ra các quá trình sản xuất công nghiệp và phục vụ sản xuất, nằm trong những nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, gồm có có:

 • Nhà (xưởng) sản xuất;
 • Nhà quản lý điều hành sản xuất;
 • khu công trình phục vụ sản xuất: y tế, ăn uống, sinh hoạt, nghỉ ngơi, vui chơi, học tập, văn hóa, Dịch Vụ TM, kho tàng, giao thông vận tải…
 • khu công trình kỹ thuật: điện, cấp – thoát nước, thông gió, xử lý chất thải, phòng cháy chữa cháy…

– khu công trình công nghiệp được phân loại theo ngành sản xuất, gồm có những ngành nghề sau:  

 • khu công trình sản xuất vật tư xây dựng;
 • khu công trình khai thác than, quặng; 
 • khu công trình khai thác và chế biến dầu khí;
 • khu công trình sản xuất công nghiệp nặng;
 • khu công trình sản xuất công nghiệp nhẹ;
 • khu công trình chế biến thuỷ sản;
 • Các khu công trình công nghiệp khác.

Quy định phân cấp khu công trình xây dựng công nghiệp

nhiều chủng loại khu công trình công nghiệp sẽ gồm có những khu công trình nhỏ và có những tiêu chuẩn được quy định tiêu chuẩn để phân cấp khu công trình công nghiệp cấp đặt biệt, cấp 1, 2, 3, 4 không giống nhau.

xác lập cấp khu công trình công nghiệp cấp 1, 2, 3, 4 là gì sẽ căn cứ vào quy định về phân cấp khu công trình xây dựng công nghiệp lúc bấy giờ đang rất được thực thi theo quy định tại: Bảng 1.2 Phân cấp khu công trình công nghiệp – Phụ lục 01 thông tư 03/năm nay/tt-BXD.

Bảng phân cấp công trình công nghiệp mới nhất

Bảng phân cấp khu công trình công nghiệp mới nhất

3. Phân loại, cấp khu công trình hạ tầng kỹ thuật

Phân loại khu công trình hạ tầng kỹ thuật 

khu công trình hạ tầng kỹ thuật gồm có:

 • khu công trình cấp nước: Nhà máy nước, khu công trình xử lý nước sạch, trạm bơm nước thô, nước sạch hoặc tăng áp.
 • khu công trình thoát nước: Hồ điều hòa, Trạm bơm nước mưa, khu công trình xử lý và trạm bơm nước thải, xử lý bùn.
 • khu công trình xử lý chất thải rắn
 • mạng lưới hệ thống chiếu sáng công cộng, khu vui chơi vui chơi công viên cây xanh
 • Nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng
 • Nhà để xe ô tô; sân bãi để xe, máy móc, thiết bị

Quy định cách phân cấp khu công trình hạ tầng kỹ thuật

Để xác lập cấp khu công trình hạ tầng kỹ thuật lúc bấy giờ sẽ căn cứ vào quy định về phân cấp khu công trình xây dựng công nghiệp lúc bấy giờ đang rất được thực thi theo quy định tại: Bảng 1.3 Phân cấp khu công trình hạ tầng kỹ thuật – Phụ lục 01 thông tư 03/năm nay/tt-BXD gồm có: khu công trình hạ tầng kỹ thuật cấp đặc biệt quan trọng, cấp 1, 2, 3, 4 theo một số tiêu chuẩn phân cấp riêng đối từng loại khu công trình.

Bảng phân cấp công trình hạ tầng kỹ thuật

Bảng phân cấp khu công trình hạ tầng kỹ thuật

4. Phân loại, phân cấp khu công trình giao thông vận tải

khu công trình giao thông vận tải là gì?

Theo phân loại khu công trình xây dựng thì khu công trình:

 • khu công trình lối đi bộ,
 • khu công trình sắt
 • khu công trình cầu
 • khu công trình hầm
 • khu công trình đường thủy nội địa
 • khu công trình hàng hải
 • khu công trình hàng không.

Quy định cách xác lập cấp khu công trình giao thông vận tải mới nhất

Mỗi loại khu công trình giao thông vận tải sẽ gồm có những khu công trình nhỏ và có những tiêu chuẩn được quy định tiêu chuẩn để phân cấp khu công trình giao thông vận tải cấp đặt biệt, cấp 1, 2, 3, 4 không giống nhau.

xác lập cấp khu công trình giao thông vận tải cấp 1, 2, 3, 4 là gì sẽ căn cứ vào quy định về phân cấp khu công trình xây dựng công nghiệp lúc bấy giờ đang rất được thực thi theo quy định tại: Bảng 1.4 – Bảng phân cấp khu công trình giao thông vận tải – Phụ lục 01 thông tư 03/năm nay/tt-BXD gồm có những tiêu chuẩn loại cấp khu công trình giao thông vận tải từ phân cấp khu công trình đường giao thông vận tải lối đi bộ, sắt, cầu…

Bảng phân cấp công trình giao thông hiện hành

Bảng phân cấp khu công trình giao thông vận tải hiện hành

5. Phân loại, phân cấp khu công trình nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn

Phân loại khu công trình nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn

khu công trình NN&PTNT được phân chia thành:

 • khu công trình thủy lợi: cấp và tiêu thoát nước, hồ chứa, cấp nguồn nước chưa xử lý cho các ngành sử dụng nước khác.
 • khu công trình đê điều (phân cấp khu công trình kè)

Phân cấp khu công trình nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn

Quy định phân cấp khu công trình nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn có 5 cấp từ đặc biệt quan trọng đến cấp 1, 2, 3, 4 phân theo tiêu chuẩn diện tích quy hoạnh hoặc dung tích, lưu lượng.

đặc biệt quan trọng việc xác lập phân cấp khu công trình đê điều sẽ không theo quy định phân cấp khu công trình xây dựng tại TT 03/năm nay bxd mà sẽ dựa theo: quyết định hành động phân cấp của cục NN&PTNT tại Khoản 2, Điều 2 Nghị định 113/2007/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đê Điều.

riêng với phân cấp khu công trình NN&PTNT là các khu công trình thủy thực thi theo quy định tại Bảng 1.5 – Bảng phân cấp khu công trình nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn – Phụ lục 01 thông tư 03/năm nay/tt-BXD.

Bảng phân cấp công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

Bảng phân cấp khu công trình nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn

6. Quy định phân cấp khu công trình quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh

Việc phân cấp khu công trình bảo mật thông tin an ninh, quốc phòng (ANQP) xác lập tương tự như riêng với những các khu công trình xây dựng (dân dụng, công nghiệp, giao thông vận tải, hạ tầng kỹ thuật, nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn). Tuy nhiên trong trường hợp khu công trình xây dựng ANQP đặc thù, thì cấp khu công trình này sẽ do các Bộ Công An hoặc Bộ Quốc Phòng quy định.

III. Quy định phân cấp khu công trình xây dựng theo quy mô kết cấu

riêng với quy định về phân cấp khu công trình xây dựng theo quy mô kết cấu sẽ theo quy định tại Phụ lục 02 Thông tư 03/năm nay/tt-bxd.

Cách phân cấp khu công trình xây dựng theo quy mô kết cấu sẽ gồm có:

 • Nhà, Kết cấu dạng nhà;
 • khu công trình nhiều tầng có sàn
 • Kết cấu nhịp lớn dạng khung
 • Kết cấu dạng cột, trụ, tháp trong những khu công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông vận tải
 • Kết cấu dạng cột, trụ, tháp trong khu công trình Hạ tầng kỹ thuật
 • Tuyến cáp treo vận chuyển người
 • Kết cấu dạng bể chứa, si lô
 • Cầu (trong khu công trình giao thông vận tải)
 • Hầm (hầm giao thông vận tải lối đi bộ, đường tàu; hầm thủy lợi, hầm thủy điện…)
 • Tường chắn
 • Đập và các khu công trình thủy lợi, thủy điện chịu áp khác
 • Tuyến ống/cống
 • Phân cấp khu công trình cảng biển
 • Cảng đường thủy nội địa
 • Âu tàu

Và các kết cấu có quy mô nhỏ lẻ khác: tường rào, hàng rào, lan can bảo vệ, khối xây gạch/đá/bê tông…

Dưới đây là bảng phân loại khu công trình xây dựng theo quy mô kết cấu phụ lục 02 của thông tư 03/năm nay/TT-BXD:

Bảng phân loại công trình xây dựng theo quy mô kết cấu

Bảng phân loại khu công trình xây dựng theo quy mô kết cấu

Thông tư 07/2019/TT-BXD Bộ Xây dựng có bổ trợ, sửa đổi một số quy định ở Thông tư 03/năm nay/TT-BXD về phân cấp khu công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động góp vốn đầu tư xây dựng. Bạn có thể xem chi tiết tại đây.

Trên đây là toàn bộ các quy định về phân loại và phân cấp khu công trình xây dựng từ năm năm nay, 2017, 2018, 2019 theo văn bản pháp luật hiện hành, kỳ vọng với những quy định sẽ giúp người dùng xác lập được loại khu công trình xây dựng thuộc cấp mấy, xác lập thời hạn sử dụng khu công trình, bảo hành, bảo trì…

Xem thêm quy định Đất Dịch Vụ TM là gì để nắm rõ được quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia thanh toán giao dịch Nhà Đất.

Keyword: Quy định phân loại, phân cấp khu công trình xây dựng theo thông tư | Propertyxreal

Tham Gia Cộng Đồng Nhà Đất PropertyxReal

💝 Các dự án Nhà Đất BĐS Tại: https://propertyxreal.com/

💝 Nhóm góp vốn đầu tư Nhà Đất Tại : https://www.facebook.com/groups/propertyxreal/

💝 Xem Thêm Kiến Thức BĐS tại : https://propertyxreal.com/blog/kien-thuc-bat-dong-san/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

2