Chủ đầu tư: Biển Đông Center
Loại: Đất nền Trạng thái:Đang Bán
Số Block: Số tầng:2
Quy mô: Mật độ xây dựng:20%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:Quý II/2020
Chủ đầu tư: Biển Đông Center
Loại: Đất nền
Trạng thái:Đang Bán
Số Block:
Số tầng:2
Quy mô:
Mật độ xây dựng:20%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:Quý II/2020
2