Chủ đầu tư: Biển Đông Center
Loại: Đất nền Trạng thái:Đang Bán
Số Block:Số tầng:2
Quy mô:Mật độ xây dựng:20%
Số căn hộ:Ngày hoàn thành:Quý II/2020
Chủ đầu tư: Biển Đông Center
Loại: Đất nền
Trạng thái:Đang Bán
Số Block:
Số tầng:2
Quy mô:
Mật độ xây dựng:20%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:Quý II/2020
2