Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Loại: Nhà phố Trạng thái:Hoàn thành
Số Block: Số tầng:3
Quy mô:81000 Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:296 Ngày hoàn thành:03/2020
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Loại: Nhà phố
Trạng thái:Hoàn thành
Số Block:
Số tầng:3
Quy mô:81000
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:296
Ngày hoàn thành:03/2020
2